O nás

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Moravskoslezský automobilový klastr z.s. (dále jen Autoklastr) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.

Udržitelnost výhod pro své členy klastr aktivně zajišťuje rozvíjením a koordinací inovačních přístupů v:

 • 01 Rozvoji<br>lidského potenciálu

  Rozvoji
  lidského potenciálu

  Využití a rozvoj lidského potenciálu je prioritou a konkurenční výhodou
 • 02 Obchodních<br>vztazích

  Obchodních
  vztazích

  Efektivní dodavetelsko-odběratelské řetězce posilují konkurenceschopnost
 • 03 Výzkumně vývojových aktivitách

  Výzkumně vývojových aktivitách

  Kolektivní výzkum a vývoj zefektivňuje a urychluje inovace

Další výhody pro Členy klastru

 • Klastr rozvíjí a podporuje inovační projekty, procesy a výrobky s přidanou hodnotou.
 • Klastr zvyšuje hlas a moc malých a středních firem
 • Firmy mají lepší možnost získání podpor spolufinancovaných ze Strukturálních a jiných fondů.
 • Propagace občanského sdružení Autoklastr a členů Autoklastr v tuzemsku a zahraničí.
 • Člen klastru získává snadněji, rychleji a většinou zdarma informace od vedení klastru, podpůrných institucí a členů, které by jako samostatná firma nezískal nebo získal velmi těžce.
 • Klastr úzce spolupracuje s národními partnery:
  • CzechInvest
  • Národní klastrová asociace
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Mobility Innovation Hub
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Moravskoslezské inovační centrum (MSIC)
  • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • Agentura API
  • Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)
  • Technologická agentura ČR (TAČR)
Certifikát
 • Poslání klastru

  Poslání klastru

  Vytváření podmínek a podpora konkurenceschopnosti členů pro udržitelný rozvoj regionu

 • Vize klastru

  Vize klastru

  Stát se integrátorem firem, vzdělávacích a výzkumných institucí a dalších zainteresovaných stran, jejichž aktivity podporují rozvoj automorbilového průmyslu v regionu

 • Hodnoty klastru

  Hodnoty klastru

  • Lidé, jejich znalosti a dovednosti
  • Spolupráce založená na důvěře
  • Inovativnost a flexibilita
  • Vzájemný přínos
  • Angažovanost

Kontaktujte nás

Odběr aktualit Autoklastr

Přihlaste se k odběru tiskových zpráv, novinek Autoklastr.

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Areál MSIC, Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Poruba