Měření tepelných zařízení

LABORATOŘ PRO TESTOVÁNÍ TEPELNÝCH A CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Laboratoř pro testování tepelných a chladicích zařízení byla vybudována Moravskoslezským automobilovým klastrem za podpory Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava a Visteonu, a.s.. Moderní laboratoř se špičkovými parametry se tak stává jedinečnou v Evropě. Zařízení je připraveno sloužit veškerým tepelným a chladicím zařízením v automobilovém průmyslu, dále pak například výrobcům tepelných čerpadel, a to nejen v oblasti měření parametrů, ale i dalšímu výzkumu a vývoji.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ LABORATOŘE

  • Vyšetřování chování kompletních chladicích a klimatizačních systémů za reálných pracovních podmínek – správné nastavení akčních prvků okruhů a řídicích algoritmů.
  • Měření výkonnostních charakteristik celých okruhů, či jednotlivých komponent – chladicí výkon, příkon kompresoru, energetická efektivnost celého okruhu či jednotlivých komponent.
  • Využití jak pro stávající chladiva, tak i pro nová alternativní chladiva, uvažovaná v závislosti na zpřísněné legislativní požadavky EU (Directive 2006/40/EC) co se týče úniku chladiva z mobilních klimatizačních systémů.

 

LABORATOŘ DÁLE UMOŽŇUJE MĚŘENÍ TĚCHTO SPECIÁLNÍCH PARAMETRŮ A JEVŮ:

  • Vliv distribuce mazacího oleje a zkoumání hlukových projevů.
  • Měření charakteristik jednotlivých komponent.
  • Měření celkové energetické náročnosti – viz požadavek komise EU na snížení celkových emisí CO2 z automobilů.

 

Parametr Exteriérová komora Interiérová komora
Vnitřní rozměry (VxŠxH) 2x3x2 m 2x3x2 m
Rozsah teplot -20 až 100 °C -20 až 70 °C
Rozsah průtoku vzduch při 20 °C 400 – 4000 m3/hod 90 – 900 m3/hod
Rozsah teplot vzduch pro řízení vlhkosti 15 až 50 °C 15 až 60 °C
Rozsah řízení relativní vlhkosti 15 – 50% RH 15 – 90% RH
Celkový přínos teplem 15,6 kW 8,1 kW
Celkový přínos chladem 17,5 kW 7,5 kW
Exteriérová komora je vybavena pohonnou jednotkou zkušebního kompresoru s max. otáčkami 5000 RPM a max. krouticím momentem 45 Nm. Elektromotor je osazen fr. měničem s vektorovým řízením.

 

Jiné druhy měření, jako jsou např. prostupnost tepla stavebními materiály, korozívní zkoušky, provoz s řízenou vlhkostí v záporných teplotách atd. po dohodě s obsluhou laboratoře. Pro měření tepelných čerpadel systému vzduch voda je laboratoř vybavena také kapalinovým modulem. Připojení vlastních měřicích přístrojů je taktéž možné po dohodě s obsluhou, včetně záznamu naměřených dat.