Měření pulzací

MĚŘENÍ PULZAČNÍCH SYSTÉMŮ

 

Pulsační zkušebna slouží pro ověřování životnosti výrobků dynamicky namáhaných vnitřním přetlakem při současném působení teplotních změn jak zkušebního media, tak okolí.

Pulsační zkušebna sestává z pulsátoru a termokomory a jsou odděleny.

Parametr
Tepelný rozsah termokomory: -70°C až 180°C.
Rychlost změny teploty:

Teplotní odchylka:

2°C/min

+/-1°C.

Vnitřní objem komory: 960 litrů.
Okruh pro testování vzorků tlakovými pulsy je použitelný pro: PAG, POE, PAE, oleje motorové, převodové, vysokoteplotní, monoethylenglycol a polypropylenglycol.
Teplota média regulovaná na ustálenou hodnotu v rozsahu: 80°C až 140°C.
Možný tvar pulsu:

Tlakové rozsahy:

lichoběžníkový, sinusový.

0,03 až 6 bar, 0,075 až 15 bar, 0,5 až 70 bar, 1,5 až 200 bar.

Objem vzorků:

 

15 dm3 při tlaku do 100 bar

5 dm3 při tlaku do 200 bar

 

Příklady využití pulsační zkušebny:

  • testování automobilových chladičů,
  • testování hadic,
  • testování prvků mazacích obvodů, brzdových soustav, filtračních okruhů, nádob s vnitřním přetlakem, šroubových spojů aj. Nejedná se o destrukční zkoušky, nýbrž o dlouhodobé zkoušky tlakovými pulsy (běžně až statisíce pulsů).