Měření hluku

VÝZKUMNÁ EXPERIMENTÁLNÍ HLUKOVÁ LABORATOR (VEHL)

Výzkumná experimentální hluková laboratoř je projekt, který vznikl spoluprací Moravskoslezského automobilového klastru a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Srdcem projektu je polobezodrazová místnost, která byla vybudována na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a je ojedinělým zařízením tohoto druhu v celém moravskoslezském regionu a jeho širokém okolí.

HLUKOVÁ LABORATOŘ NABÍZÍ: 

 • vícekanálová měření všech běžných akustických veličin až 20 kanály (akustický tlak, intenzita, výkon)
 • veškerá normalizovaná měření na objektech do rozměrů 1,1m x 1,1m x 1,1m
 • pro informativní měření je velikost měřeného objektu limitována rozměry vstupu do polobezodrazové místnosti 1,25m x 2m
 • měření hluku v kombinaci s měřením vibrací
 • dlouholeté zkušenosti s měřením nejrůznějších aplikací v automobilovém průmyslu
 • návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků
 • software-ové zpracování a vyhodnocení naměřených veličin pro návrh akustického design-u s možností synchronizace s high speed kamerou anebo termokamerou
 • měření hluku mimo prostory laboratoře
 • využití vědeckého potenciálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ POLOBEZODRAZOVÉ MÍSTNOSTI:

 • pro měření jsou používány výlučně špičkové měřicí přístroje firem Brüel & Kjaer a National Instruments
 • hluková laboratoř je vybavena analyzátorem B&K se 6-ti kanály a analyzátorem NI s 8-mi kanály pro vlastní měření
 • k dispozici jsou zásuvky 230V/50Hz pro napájení měřených objektů a zařízení, dále 12V/10A/AC/DC a 24V/10A/AC/DC, pro napájení elektrických zařízení automobilového průmyslu
 • polobezodrazová místnost dále nabízí přívod a odvod vody pro provozní měření hluku na „bílém zboží“

 

Výzkumnou experimentální hlukovou laboratoř naleznete ve druhém poschodí nové menzy v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ve stejném areálu sídlí i Centrum pokrokových inovačních technologií a vedení Moravskoslezského  automobilového klastru.