Zásady ochrany osobních údajů

Od 25.5.2018 je účinné nové nařízení Evropské unie, které se týká ochrany osobních údajů. Na toto nařízení musí reagovat i sekretariát Autoklastru. Dovolujeme si Vás proto v souvislosti s tím informovat, že Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. (dále jen AUTOKLASTR), IČO: 27041867, Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Poruba, zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s národní i evropskou legislativou a z důvodu zajištění základních účelů, pro které byl AUTOKLASTR založen a kvůli kterému je Vaše společnost jeho členem.

AUTOKLASTR konkrétně zpracovává osobní údaje: jméno, příjmení, funkce, e-mail a telefonní číslo pro účely komunikace se zástupci Vaší společnosti, dále z důvodu vedení evidence členů a možnosti poskytovat Vám členské benefity. Tyto údaje tedy potřebujeme, abychom Vám mohli nabízet naše služby, poskytovat informace, publikace a analýzy i zasílat informace o akcích pořádaných  AUTOKLASTRem včetně nabídky účasti v projektech. Tyto údaje AUTOKLASTR zpracovává po dobu trvání Vašeho členství ve spolku. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami a jsou náležitě zabezpečeny. Máte právo na výpis osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. Správcem Vašich osobních údajů je AUTOKLASTR. Kontaktní údaje pro případ dotazů k ochraně osobních údajů jsou: email: autoklastr@autoklastr.cz, telefon: +420 558 272 433.

V případě, že si nepřejete dostávat od nás emailovou komunikaci, prosíme, zašlete nám žádost o zrušení v jakékoli podobě na autoklastr@autoklastr.cz.

Autoklastr