Moravskoslezský automobilový klastr z.s. (dále jen Autoklastr) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.

Udržitelnost výhod pro své členy klastr aktivně zajišťuje rozvíjením a koordinací inovačních přístupů v:

ROZVOJI  LIDSKÝCH ZDROJŮ – Vzděláváme a rozvíjíme kompetence

OBCHODNÍCH  VZTAZÍCH  – Šetříme peníze a otevíráme prostor k novým trhům

VÝZKUMNÝCH  A VYVOJOVÝCH  AKTIVITÁCH – Testujeme výrobky  a podporujeme inovace 

 

Další výhody pro Členy klastru

  • Klastr rozvíjí a podporuje inovační projekty, procesy a výrobky s přidanou hodnotou.
  • Klastr zvyšuje hlas a moc malých a středních firem
  • Firmy mají lepší možnost získání podpor spolufinancovaných ze Strukturálních a jiných fondů.
  • Propagace občanského sdružení Autoklastr a členů Autoklastr v tuzemsku a zahraničí.
  • Člen klastru získává snadněji, rychleji a většinou zdarma informace od vedení klastru, podpůrných institucí a členů, které by jako samostatná firma nezískal nebo získal velmi těžce.
  • Klastr úzce spolupracuje se státními organizacemi:

 

Příloha ke stažení: Autoklastr Bronze Label Certificate.pdf