Rozvoj Inovačního Potenciálu

Rozvoj Inovačního Potenciálu – byl druhý nosný projekt klastru spolufinancován  z programu  OPPI  výzva Klastry; rozsah 14,8 mil. Kč; dotace 8,9 mil. Kč:

Projekt se skládal z následujících podprojektů: