POSPOLU – podpora spolupráce škol a firem

Kvalita a budoucnost středního odborného vzdělávání je téma, kterému se věnují ministři, šéfové velkých průmyslových podniků i menší zaměstnavatelé, učitelé ve školách a odborníci v soukromé i státní sféře. V roli rodičů, zákazníků, zaměstnanců se týká takřka všech občanů České republiky. Posláním projektu Pospolu je, aby se v jeho rámci potkaly zkušenosti a představy jednotlivých zájmových skupin a na jejich základě vznikla sdílená představa o tom, jaký model spolupráce středních škol a firem při odborném vzdělávání je pro Českou republiku vhodný.
Hlavní cíle projektu:
 • zmapovat stávající stav spolupráce ve všech kategoriích a skupinách oborů; • popsat způsoby, jak prohlubovat spolupráci mezi odbornou školou a firmami v daném oboru; • identifikovat možnosti podpory této spolupráce zejména ve vztahu k pobytu žáků v reálném prostředí firem (jak dostat žáky do firem, jak dlouhá doba pobytu ve firmě by přinesla efekt, jak naplánovat konkrétní spolupráci mezi školou a firmou, jak ji vyhodnocovat atd.); • soustředit pozornost nejen na rozvoj spolupráce, ale zejména na kvalitu; • na základě shromážděných poznatků z různých zdrojů navrhnout soubor opatření pro podporu a rozvoj spolupráce, který se zaměří do oblasti legislativy, financování a pedagogické práce školy.
Sběr podnětů k návrhům opatření pro podporu spolupráce a k plnění dalších cílů Pospolu probíhal mj. prostřednictvím zapojení partnerství škol a firem do aktivit projektu. Dvacet osm partnerství vytvořených ze škol a firem dávalo realizačnímu týmu Pospolu cenné informace o vzájemné spolupráci, které pomohou vytvořit materiály využitelné pro další školy i firmy. Jedním z těchto partnerů byl také Moravskoslezský automobilový klastr. Níže vám představujeme odborné školy a firmy zapojené za naše partnerství do projektu, historii spolupráce školy se sociálními partnery a zkušenosti a přínosy, které škole přinesla aktivní účast v Pospolu.
Autoklastr se v pilotáži soustřeďil se zejména na odborný výcvik, odbornou praxi, stáže učitelů ve firmě, využití odborníků z praxe a profilovou maturitní zkoušku.

Jedním z velmi důležitých výstupů projektu je nepochybně návrh systémových opatření

Školy a firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci škol a firem v realizaci odborného výcviku a odborné praxe pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 12 290 hodin.

  • 8 žáků v oboru Mechanik seřizovač (OV)
  • 10 žáků v oboru Mechanik opravář motorových vozidel (OV)
  • 5 žáků v oboru Nástrojař (OV)
  • 10 žáků v oboru Opravář zemědělských strojů (OV)
  • 5 žáků v oboru Elektrikář (OV)
  • 5 žáků v oboru Autotronik (OV)
  • 18 žáků v oboru Dopravní prostředky (OP)
  • 10 žáků v oboru Elektrotechnika (OP)
  • 19 žáků v oboru Strojírenství (OP)
Odborné školy a firmy zapojené za naše partnerství do projektu