Optimalizace životnosti nástrojů pro tváření a stříhání CORNET

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003494

Číslo a název výzvy: 01_15_007 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM
Název projektu – česky: Optimalizace životnosti nástrojů pro tváření a stříhání
(Cornet)
Název projektu – EN: Stamping tools for automotive optimalization (Cornet)
Anotace projektu:
S rostoucími nároky na mechanické vlastnosti karosérií rostou také nároky na pevnost, otěruvzdornost a další klíčové parametry nástrojů, pomocí kterých jsou součásti automobilů vyráběny z vysokopevných plechů.
Projekt je zaměřen na vyřešení problému nízké životnosti různých typů tvářecích a střižných nástrojů používaných k výrobě plechových součástí automobilů.
Doba trvání (v měsících): 26

Co je cílem projektu?
Cílem navrhovaného projektu je výrazně zvýšit životnost tvářecích a střižných nástrojů používaných k výrobě dílů z vysokopevných plechů pro automobily. Pomocí optimalizace základního tepelného zpracování (také s využitím kryogenní procesní fáze) a speciálních povrchových úprav bude zvýšena otěruvzdornost těchto nástrojů i jejich odolnost proti lomovému poškození (např. vylamování hran).Co je cílem projektu?

Cílem navrhovaného projektu je výrazně zvýšit životnost tvářecích a střižných nástrojů používaných k výrobě dílů z vysokopevných plechů pro automobily. Pomocí optimalizace základního tepelného zpracování (také s využitím kryogenní procesní fáze) a speciálních povrchových úprav bude zvýšena otěruvzdornost těchto nástrojů i jejich odolnost proti lomovému poškození (např. vylamování hran).

 

Projekt je spolufinacován Evropskou Unií