Integrátor V&V

Cílem projekt Integrátor V&V je podpořit výzkum a vývoj v malých a středních podnicích s interakci velkých  podniků a univerzit, aby společně řešili inovační výzvy v automobilovém průmyslu. Projekt se skládá z 11 specifických dílčích projektů a je v současné době hlavní aktivitou klastru. Vzhledem k náročnosti výstupů je projekt v dílčích činnostech zajištěn vedoucími projektů s bohatými zkušenostmi v oboru.

Projekt řeší 4 hlavní oblasti výzkumu a vývoje:

  • Plasty
  • Vysokopevnostní materiály
  • Formy, nástroje a zařízení
  • Laboratorní do výzkumu a vývoje

 

Výstupy jednotlivých projektů

V1 – Tlumící vlastnosti plastů

Výstupem bude elektronický katalog vhodných materiálů a jejích vlastnosti pro požadované aplikace.

Definování konstrukčních a materiálových principů v oblasti plastových dílů pro automobilový průmysl a současně ověření relevance těchto principů na minimálně 3-5 konkrétních plastových dílech.

 

V2 – Náhrada pryže recyklovatelnými materiály

Výstupem bude elektronický katalog vhodných TPE materiálů a jejích vlastnosti pro požadované aplikace.

 

V3 – Formy na vstřikování silikonu

Vypracovat metody a zásady konstrukce a výroby forem pro vstřikování silikonu.

Prototyp formy pro silikonové výlisky.

 

V4 – Materiály a povrchové úpravy forem

Vyvinout materiály a definovat zásady konstrukce forem pro využití spektra možných povrchových úprav forem s ohledem na užití formy.

 

V5 – Predikce vad vstřikovaných dílů

Vyvinout soubor a metodiku formou e-katalogu pro predikci vad vstřikovaných dílů včetně konkrétních příkladů.

 

V6 – RFID kód pro sledování forem, nástrojů a nářadí.

Vyvinout systém využití RFID kódu pro nasazení u drahých zařízení s využitím pro zefektivnění prediktivní, preventivní i následné údržby a opravy těchto zařízení včetně pilotního ověření na 10 systémech (lis, forma, hala).

 

V7 – Zobecněné tolerance 

Vytvořit zásady a metodiku pro praktickou aplikaci zobecněných tolerancí tvarů, rozměru a polohy při optimalizaci dílců komplexních tvarů.

Vytvoření praktické aplikace pro odladění zobecněné tolerance s použitím podpůrného SW, optického scanneru a vytvářením dimenzionálního reportu. Stanovení tolerancí.

 

V8 – Vibrace v moderních automobilech

Vyvinout metodiku pro měření vibrací včetně převodu dat a pilotně upravit zkušební zařízení dle skutečného zatížení na definované skupině automobilů na předem definovaných místech a vyhodnocování vibrací a hluku na zařízeních.

 

V9 – Spojování  materiálů plast–plast a  plast-kov

Vytvořit e-katalogu zásad pro spojování materiálů kov-plast a plast-plast a materiálových vlastností samotných spojů.

Vytvoření matice materiálů a spojů pro různé aplikace.

 

V10 – Vysokopevnostní oceli (AHSS) pro komponenty v automobilovém průmyslu

Vytvořit e-katalogu vazeb a zásad pro design výrobků, nástrojů a procesů.

Ověřit principy a zásady na 2 pilotních výrobcích.

 

I1 – Laboratoř podpory výzkumně vývojových prací.

Výstupem projektu je vybudování znalostně zaměřené laboratoře pro podporu využití metodiky TRIZ + vytvoření metodiky a postupu pro ochranu výsledků VaV na úrovni klastru.

Hlavní body řešení projektu:

  • Vytvoření mobilní laboratoře s hardwarovou, softwarovou a znalostní podporou metodologie TRIZ
  • Pořízení multilicence pro využití softwaru