Inovativní automobilový klastr INAK

Projekt s hlavním cílem rozvoje klastrové organizace má 3 specifické cíle:

 • Hlavní cíl 1:Rozvoj spolupráce členských firem klastru v oblasti lidských zdrojů
 • Hlavní cíl 2: Rozvoj spolupráce členských firem klastru v oblasti budování obchodních vztahů
 • Hlavní cíl 3: Rozvoj spolupráce členských firem klastru v oblasti výzkumu a vývoje

Tematická oblast (hlavní aktivita) 1:  „Rozvoj lidí“

 • Rozšíření a prohloubení kontaktů mezi HR manažery
 • Rozšíření a prohloubení kontaktů mezi jednotlivými odbornými pracovníky členů klastru, zvýšení odborné úrovně jednotlivců a tím celkové odborné úrovně v dané oblasti formou rozvoje tzv. center expertů
 • Prohloubení a rozvoj tzv. „vzdělanostní sítě“ vytvořením aktivit zaměřených na vytváření sítí pro přípravu a výuku pedagogů a žáků/studentů všech typů škol, jejich vazeb na firmy.

Tematická oblast (hlavní aktivita) 2:  „Rozvoj obchodních vztahů“

 • Získání informačního předstihu členů klastru v oblasti nových obchodů formou firemních dnů
 • Prohloubení  dodavatelsko- odběratelských řetězců
 • Posílení vyjednávací síly zejména MSP v oblasti nákupu, formou společných nákupu a využitím e-aukcí
 • Získání informací o trendech v autoprůmyslu účastí na mezinárodní výstavě / autosalonu
 • Prezentace činností, zkušeností a nabídky spolupráce klastru s dalšími subjekty a partnery na konferenci k 10 letům existence Autoklastru

Tematická oblast (hlavní aktivita) 3:  „Rozvoj ve výzkumu a vývoji“

 • Posílení kapacit ve VaV u MSP orientací na metodologie TRIZ
 • Vytvoření vývojových řetězců mezi firmami (zapojením zejména MSP) do společného řešení VaV projektů.
 • Rozšířením spolupráce podniků (členů klastru) s VŠ a jejich VaV kapacitami
 • Podpora provozu a využití stávající VaV infrastruktury klastru (laboratoří)