AutoNet

Mezinárodní projekt vedoucích regionů Střední Evropy realizován pro účely podpory inovačního prostředí a pro vytváření nových procesů, materiálů a produktů v automobilovém průmyslu a podpůrných odvětvích

Projekt přispěl k motivaci, více výkonné spolupráci aktérů v tzv. inovačním trojúhelníku – univerzity (a další V&V instituce), SME/LEs a vládni instituce.

Rozpočet celkem: 2,13 mil EUR (z toho 20% spolufinancování)

Přidanou hodnotou projektu:
Transfer vědomostí a poznatků na určitá témata
Setkání s experty v příslušném oboru z partnerských regionů
Aplikace mezinárodních „best practise“ – Centra expertů klastru
Kooperační setkání pro společnou spolupráci mezi regiony

Navázání nových kontaktů pro rozvoj a dlouhodobou udržitelnost v automotive

Rozšíření obchodních aktivit (projektových vztahů) v rámci Střední Evropy

Více informací naleznete na webových stránach projektu AutoNet ZDE