Automotive bez hranic

Automobilový klaster Slovensko a Moravskoslezský automobilový klastr implementoval projekt „Automotive bez hranic“ s cílem zabezpečit správnou orientaci a zvýšeni kvalifikace pracovní sily za účelem:

 • širšího uplatnění se v automobilovém průmyslu,
 • podpory rozvoje hospodářství,
 • zvyšovaní zaměstnanosti partnerských regiónů.

Projekt je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

V projektu Automotive bez hraníc:

Byly zorganizovány vzdělávací kurzy z nabídky automobilových akademií partnerů projektu.

V Ostravě byli zorganizovány následující kurzy:

 • Benchmarking výrobců, Evropa a hospodářství
 • Business Intelligence
 • Logistika II. a Logistika III.

V Trnavě byli zorganizovány následující kurzy:

 • Osobní kvalita
 • Proces řízení změny
 • Lean nástroje v procesu výroby či služeb

 

Na základe pozitivní zkušenosti u obou klastrů byly následně všechny kurzy začleněné do portfolia automobilových akademií – v případě zájmu kontaktujte: d.kovalcik@autoklastr.cz

 

Byl zorganizován pracovní workshopu na téma „Nové formy spolupráce se střednými odbornými školami“ zejména mezi firmami v automobilovém průmyslu a střednými odbornými školami

 • MSAK odevzdá zkušeností a poznatků aplikace vzdělávacích modulů a popsal vysvětleny jednotlivé kroky metodiky doplněné o realizaci ve středních školách
 • ředitel SOS Jablunkov prezentoval praktickou implementaci vzdělávacích modulů, práci studentů na hodinách, stáže v podnicích, tematické hry doprovázené při výuce

Na základě diskusí byli specifikovány společné témata na nové vzdělávací moduly – oblast plastů, uhlíkových vláken, pro které budou vyhledávání vhodné dotační tituly, např Erasme plus

 

Na Veletrhu pracovních příležitostí v Ostravě a Národních dnech kariéry v Bratislavě byli prezentovány pracovní nabídky členů partnerských klastrů na jejich webových stránkách:

 • pracovní nabídku MSAK naleznete na link
 • pracovní nabídku AKS naleznete na link

 

Webové stránky podporují RSS systémy s odběrem pracovních nabídek

 

Dokumentu s definováním dlouhodobějších záměrů pro další vzájemnou spolupráci je zaměřen na:

 • Oblast podpory odborného vzdělávaní na středních školách v Trnavském a Moravsko-slezském kraji
 • Vzájemnou spolupráci v R&D aktivitách
 • Vzdělávaní prostřednictvím automobilových akademií obou klastrů