Auto Akademie pro SŠ

Auto Akademie pro SŠ – úspěšný projekt pro rozvoj klíčových kompetencí studentů a usnadnění jejích integrace a adaptace do pracovního procesu v klíčových oblastech:

  • Štíhlé procesy
  • Logistika
  • Projektový management
  • Vedení lidí
  • Inovace v procesech, produktech a podnikatelském systému