Hyundai Motor Group s novým šéfem

Místopředseda Hyundai Motor Group (HMG)Euisun Chung se ujal funkce šéfa skupiny. Dosavadní předseda Mong-Koo Chung byl uveden do funkce Čestného předsedy.

Ve společnostech Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation a Hyundai Mobis Co. se uskutečnila mimořádná zasedání představenstev s cílem projednat zmiňované uvedení do funkce. Všichni členové jednotlivých představenstev jednomyslně odsouhlasili, aby se Euisun Chung stal novým šéfem skupiny.

Chung při uvádění do funkce nastínil budoucí směřování skupiny:

„Veškeré naše cíle a snahy musejí stavět do centra pozornosti samotného zákazníka. Prvním krokem k dosažení spokojenosti zákazníků je umožnit jim soustředit se na vlastní životní potřeby prostřednictvím dokonalé kvality našich produktů a služeb,“ uvedl Chung.

Skupina bude podle něj nabízet řešení mobility upravená na míru podle životního stylu zákazníků a také posilovat své přední postavení v nejrůznějších oblastech trhu, jako je autonomní řízení, elektrifikace, vodíkové palivové články, robotika a městská letecká mobilita (UAM).

Skupina nedávno ve spolupráci s firmou Aptiv vytvořila společný podnik Motional Inc. s cílem implementovat špičkové technologie plně autonomního řízení. Ve spolupráci s partnery po celém světě poskytuje služby mobility naplňující různorodé potřeby v jednotlivých světových regionech.

Chung dále předvídal vysoký potenciál energie vodíku a obhajoval rozšiřování vodíkového ekosystému s nejširší implementací technologie palivových článků i mimo automobilový svět.

„Naše špičková technologie vodíkových palivových článků se bude využívat nejen v automobilech, ale i v různých dalších odvětvích coby ekologické energetické řešení pro budoucnost lidstva,“ uvedl Chung. „Rovněž do budoucna realizujeme naše vize prostřednictvím robotiky, městské letecké mobility (UAM), chytrých měst a dalších inovací. Tato průkopnická zdokonalení posunou životní zkušenosti celého lidstva na novou úroveň.“

Transformace skupiny pod vedením Chunga probíhá i ve vnitrofiremním měřítku, kde se klade důraz na flexibilitu a agilitu na podobné úrovni jako u technologických společností. Skupina pod jeho vedením posiluje své snahy o dosažení zdravější podnikové kultury cestou zplnomocňování zaměstnanců a podpory horizontální komunikace.

„Pokud bude každý jeden zaměstnanec vidět sám sebe coby průkopníka a směrovat tuto pozitivní energii do růstu nás samotných i našich budoucích generací, jsem si jist, že z krizí vytěžíme nové příležitosti,“ uvedl Chung. „Budu podporovat podnikovou kulturu zohledňující komunikaci a autonomii. Budu pomáhat kultivovat kreativní pracovní prostředí, kde jsou respektovány a plně využity všechny lidské schopnosti.“ Euisung Chung

Skupina rovněž optimalizuje své rozhodovací procesy na podporu včasnosti a transparentnosti, jakožto i posiluje komunikaci s trhem s cílem zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře.

Zdroj: automakers.cz