Zavádění autonomních vozidel ve Velké Británii se posunulo o krok vpřed

Vývoj autonomních vozidel (AV) se ve Velké Británii dostal do centra pozornosti během královského projevu 7. listopadu. Tento projev tradičně označuje zahájení zasedání parlamentu a nastiňuje legislativní agendu. Letos s sebou přinesl příslib zákona o automatizovaných vozidlech, který má zajistit bezpečné nasazení samořízených vozidel. To je potenciálně velký mezník pro automobilový průmysl z hlediska potřeb průmyslu, zaměstnanosti a spotřebitelů.

Nastíněné ambice, které to mají usnadnit, a které jsou označovány jako odblokování dopravní revoluce, by však měly být pečlivě zváženy, pokud jde o realitu jejich dosažení do roku 2030. Prvky řízení spojené s automobilovým průmyslem, jako je například údržba silnic, bude jistě třeba lépe udržovat, pokud jde o věci, jako jsou výmoly a praskliny, které autonomní vozidla nemají naprogramováno rozpoznávat.

 Five autonomous vehicle intersection

V Londýně probíhají silniční zkoušky autonomních vozidel

Samozřejmě si ještě musíme počkat na to, jak bude legislativa plně popsána, s výjimkou jasných prohlášení o zajištění transparentní právní odpovědnosti za to, kdo nebo která organizace je zodpovědná za nehody samořízených vozidel, čímž se v případě neférových scénářů zbaví odpovědnosti za nehody samotní řidiči. Ačkoli však existují obavy, že to může výrobce odradit od investic na britském automobilovém trhu, ve skutečnosti je to spíše povzbudí k tomu, aby se více než dosud zaměřili na bezpečnost a v dlouhodobém horizontu dále chránili spotřebitele. Řidiči si samozřejmě ponechávají odpovědnost za aspekty nesouvisející s řízením, jako je pojištění a technická způsobilost. Kromě toho existuje možnost, že legislativa nebo úvahy, které se do ní promítly, budou předmětem konzultací, které umožní odstranit všechny klíčové problémy, jež nebyly vyřešeny, ještě před jejím oficiálním spuštěním.

Kromě toho se jedná o vzrušující a dlouho očekávaný vývoj, který Spojenému království umožní dostat se na úroveň ostatních zemí, pokud jde o plné nasazení autonomních vozidel, které zde usnadní komerčnější rozvoj průmyslu – přičemž hlavní prioritou je samozřejmě bezpečnost, na kterou se vláda až dosud zaměřovala při zavádění těchto dlouho očekávaných opatření.

Příležitosti pro rozvoj zaměstnanosti a podnikání, které tento návrh zákona pravděpodobně vyvolá, rovněž podpoří ekonomiku soukromého i veřejného sektoru a zmírní dopad rostoucích provozních nákladů a krize životních nákladů – možnosti výzkumu a vývoje v oblasti technologického rozvoje přístupnosti a bezpečnosti pravděpodobně podpoří investice i angažovanost, což jsou prvky, které by mohly napomoci dalšímu rozkvětu britské ekonomiky.

 

Zdroj: automotiveworld.com