Zahrnutí silniční dopravy do EU ETS

Brusel – Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) vítá rozhodnutí Evropského parlamentu zařadit silniční dopravu do systému obchodování s emisemi EU (EU ETS).

ETS pro silniční dopravu nebo ETS2 je základním kamenem politického rámce pro dekarbonizaci silniční dopravy. „Samo o sobě to není zázračné řešení, které může nahradit jiné předpisy. Bez něj však nebude možné dosáhnout požadované úrovně snížení CO2,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.

„Vozidla s alternativním pohonem uvidíme na silnicích ve velkém počtu pouze tehdy, pokud bude stanovena adekvátní cena emisí CO2.“ Systém zpoplatnění uhlíku by měl být součástí širšího rámce, který obsahuje infrastruktury nabíjení a doplňování paliva.

ACEA mrzí, že poslanci EP hlasovali pro zařazení pouze komerčně využívaných paliv do ETS2. To vytváří administrativní zátěž a její provádění je nepraktické. Místo toho by všechna paliva používaná v silniční dopravě měla podléhat ETS2. To by do palivového průmyslu vyslalo natolik silný signál, že by se na trh začaly uvádět uhlíkově neutrální alternativy v dostatečném množství a za dostupné ceny.

Je důležité pečlivě vyvážit dopad ETS na soukromé a profesionální účastníky silničního provozu a zajistit, aby se mohli rychle přizpůsobit. Příjmy by měly být znovu investovány do silničního sektoru, aby se usnadnil jeho přechod a měly by být použity ke zmírnění dopadů.

ACEA rovněž bere na vědomí postoj Parlamentu k mechanismu úpravy uhlíkových hranic (CBAM). Takový mechanismus je potřebný, aby odpovídal úrovni ambicí reformy ETS a aby zajistil, že evropský průmysl nebude regulací emisí uhlíku trpět. Zároveň je klíčové, aby byla pečlivě zvážena konkurenceschopnost evropských výrobců na domácích i exportních trzích. ACEA proto vítá žádost Parlamentu adresovanou Evropské komisi, aby posoudila dopad na následné uživatele.

O ACEA

  • Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) je obchodní sdružení 16 hlavních evropských výrobců automobilů, dodávek, nákladních automobilů a autobusů se sídlem v Bruselu.
  • Členy ACEA pro užitková vozidla jsou DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco Group, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Užitkové vozy a Volvo Group.
  • Navštivte www.acea.auto pro více informací o ACEA a sledujte nás na www.twitter.com/ACEA_auto nebo www.linkedin.com/company/ACEA/.

O automobilovém průmyslu EU

  • 12,7 milionu Evropanů pracuje v automobilovém průmyslu (přímo i nepřímo), což představuje 6,6 % všech pracovních míst v EU.
  • 11,5 % pracovních míst ve výrobě v EU – přibližně 3,5 milionu – je v automobilovém průmyslu.
  • Motorová vozidla jsou zodpovědná za daňové příjmy ve výši 398,4 miliardy eur pro vlády na klíčových evropských trzích.
  • Automobilový průmysl vytváří pro EU obchodní přebytek ve výši 76,3 miliardy EUR.
  • Obrat generovaný automobilovým průmyslem představuje více než 8 % HDP EU.
  • Automobilový průmysl, který ročně investuje 58,8 miliardy EUR do výzkumu a vývoje, je největším soukromým přispěvatelem do inovací v Evropě a představuje 32 % celkových výdajů EU.

 

Zdroj: acea.auto