Zahájení prvního EUROKLASTRU mobility, dopravy a automobilového průmyslu

Cílem této nové iniciativy je posílit evropskou ekonomiku a pomoci Evropě zotavit se prostřednictvím mobilizace klastrů a dalších klíčových aktérů.

⭐171 partnerů
⭐23 zemí
⭐14 průmyslových ekosystémů

Autoklastr společně s dalšími 4 klastry z Francie, Španělska, a Rakouska zahájil činnost prvního euroklastru schváleného Evropskou komisí pro ekosystém mobility, dopravy a automobilového průmyslu.

Euroklastr RESIST: „Jeho cílem je pomoci malým a středním podnikům v procesu ekologické a digitální transformace a zvýšit úroveň jejich odolnosti vůči nadcházejícím výzvám. Za tímto účelem zmobilizuje více než 1 milion eur v kaskádových fondech prostřednictvím různých výzev týkajících se pěti specifických oblastí: vytváření sítí, inovace, adaptace, školení a internacionalizace.
Kromě toho budou moci malé a střední podniky využít přístupu ke klíčovým informacím a studiím zaměřeným na analýzu budoucích výzev, příležitostí, potřeb atd. a také setkání s partnery z jiných ekosystémů.

RESIST tak bude fungovat jako jednotné kontaktní místo, kde budou mít malé a střední podniky z ekosystému mobility, dopravy a automobilového průmyslu přístup k financování a realizaci projektů, které jim zaručí udržitelný růst.

Konsorcium se skládá z následujících partnerů: Pôle Véhicule du Futur – PVF (Francie), Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia – CEAGA (Španělsko), Asociación Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón – IdiA (Španělsko), Moravskoslezský automobilový klastr – Autoklastr (Česká republika) a Business Upper Austria – Biz-Up (Rakousko).

 

Tato iniciativa je spolufinancována z programu jednotného trhu (SMP COSME) prostřednictvím výzvy Evropské komise „Společné klastrové iniciativy (EUROCLUSTERS) pro oživení Evropy“.