Svaz dovozců automobilů slaví 30 let

Před třiceti lety, 1. dubna 1994, zahájil činnost Svaz dovozců automobilů (SDA). Za tři desetiletí své existence se stal institucí sdružující prakticky všechny významné dovozce motorových vozidel v České republice, a také respektovaným partnerem řady státních a dalších organizací.

Historie SDA sahá prakticky ještě o dva roky dříve, kdy od roku 1992 u nás vznikla Divize dovozců automobilů v rámci Sdružením automobilového průmyslu. Cesty a zájmy, tehdy ještě československého automobilového průmyslu a dovozců, se s rostoucím významem dovozu motorových vozidel začaly postupně odlišovat a vznik samostatné organizace dovozců byl logickým vyústěním potřeb tehdy stále významnějšího importu automobilů a motocyklů.

Za dobu existence SDA bylo u nás registrováno více než čtyři miliony osobních automobilů a na půl milionu motocyklů. Významnou součástí práce SDA byla také spolupráce na vývoji české legislativy, aby adekvátně navazovala na Evropské normy a předpisy vycházející z Evropské komise EU.  Rozhodující zásluhu má SDA rovněž na vytvoření přesných a přehledných statistik o registracích motorových vozidel, ČR a na jejich všeobecné prezentaci.

Brožura věnovaná jubileu

Třicetileté výročí si Svaz dovozců automobilů připomněl na jarním zasedání Rady ředitelů, konaném 27. března, ale také vydáním brožurky, věnované tomuto jubileu, která mapuje tři dekády aktivit Svazu. Je v ní nejen přehled obchodních výsledků, výsledků anket Auto roku a Motocykl roku, ale i přehled současných i zaniklých výstav, stejně jako vzpomínky na období vzniku SDA očima těch, kteří se nejvíce zasloužili o jeho založení.

 

Zdroj: automakers.cz