SDA: pokles registrací nových aut pokračuje

Svaz dovozců automobilů vydal přehled registrací vozidel za období leden až srpen 2021. „Pokles registrací oproti roku 2019 nadále pokračuje, a to u všech kategorií s výjimkou motocyklů,“ uvedl svaz.
Registrace nových osobních automobilů v srpnu nedosáhly ani loňského výsledku (-1%), který již byl v porovnání s průměrem předchozích let nižší o více než 30%. Nadále se projevuje vliv chybějících komponentů pro výrobu automobilů.

Plně elektrických osobních automobilů přibylo v srpnu 178 ks (za 8/2020 – 103 ks), což se odrazilo i na celkovém meziročním nárůstu za prvních osm měsíců (1604 ks vs. 1477 ks). Z evropského pohledu jsou tyto hodnoty však nadále velmi nízké a řadí ČR mezi země EU
s nejnižším počtem registrovaných elektromobilů.

Podíl registrovaných osobních automobilů s naftovým pohonem poklesl celoročně na 25,21%, v srpnu činil pouze 20,31%.

V srpnu poprvé registrace dovezených ojetých osobních automobilů převýšily počet registrovaných nových OA. V červnu, červenci a srpnu bylo zároveň dovezeno nejvíce ojetých

OA od r. 2008.

Vzhledem k nestandardní situaci v roce 2020 není meziroční srovnání příliš vypovídající, proto opět uvádíme v jednotlivých kategoriích i porovnání s rokem 2019

V období 1‑8/2021 bylo v ČR registrováno celkem 147 659 nových osobních automobilů, 12 577 lehkých užitkových automobilů, 745 autobusů, 5 616 nákladních vozidel, 17 435 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 131 410 osobních automobilů, 10 075 lehkých užitkových automobilů, 869 autobusů, 4 267 nákladních vozidel a 16 508 motocyklů.

Celkově registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti 1‑8/2020 o 12,37% (z 131 410 ks na 147 659 ks, tj. o 16249 ks). (Oproti r. 2019 poklesly o 15,8%.)

V srpnu klesly meziročně o 0,98%.

Importéry i dealery aut trápí prázdné showroomy