RB: trh práce brzdou růstu produkce

Míra nezaměstnanosti dle očekávání vzrostla vlivem ukončení sezónních prací a smluv na dobu určitou z listopadových 3,3 % na 3,5 %. V porovnání s prosincem 2020 je míra nezaměstnanosti o 0,5pb nižší. Počet dosažitelných nezaměstnaných činí 236 375. V porovnání s loňským rokem jsou jejich řady před Úřady práce o 37 383 kratší. 

Na náhledové fotografii Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Česko si nadále drží místo premianta v EU s nejnižší mírou nezaměstnanosti (dle metodiky Eurostatu 2,6 % oproti evropskému průměru 6,6 %). Ne nutně je to ale pro firmy marně shánějící pracovníky zrovna výhra.

Počet volných pracovních míst poklesl ke konci roku o 1 692 na 343 148, oproti loňskému prosinci je nabídka volných pracovních míst o 24 566 bohatší. Nejvíce volných pracovních míst bylo v srpnu (přes 360 tis). Ochlazení ekonomiky a odstávky se podepsaly na jejích mírném poklesu. Stále však platí, že jeden uchazeč si může vybírat z více než jedné pracovní nabídky (1,3), jinak řečeno na jedno pracovní místo připadá 0,75 dostupného uchazečů.

Míra nezaměstnanosti podle MPSV
.               Aktuální     Předchozí        RB       Trh
v %               3,5                   3,3                 3,5        3,5
Zdroj: Raiffeisenbank, Reuters, MPSV

Napjatý trh práce, nedostatek zaměstnanců, bude dál stlačovat míru nezaměstnanosti níž a níž. Nicméně přehřátý trh práce skrze tlak na růst mezd a rostoucí mzdové náklady ve výrobě zvyšuje inflační tlak v ekonomice a zároveň omezuje firmám, které mají dostatek zakázek i materiálu, zvyšovat produkci. V této nedostatkové ekonomice se inflaci samozřejmě skvěle daří.

Bohužel na 72 % pozic jsou poptáváni zaměstnanci jen se základním nebo nižším vzděláním. Volná pracovní místa s vyššími nároky na vzdělání a zkušenosti jsou ale spíše nabízena mimo úřady práce. Také se varovně zvyšuje podíl osob „visících“ v evidenci úřadů práce déle než rok na více než 1/3, tj. na 86 tisíc osob (33,4 %, o téměř 10 pb více než loni). Tito lidé jsou bohužel vesměs nezaměstnatelní.

Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2021 dosáhla na 3,8 % (v souladu s naší prognózou), po 3,6 % v prvním kovidovém roce 2020 a 2,8 % v předkovidovém roce 2019. Na úroveň před COVID se míra nezaměstnanosti přiblíží až v následujících letech. Letos očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti okolo 3,4 %.

 

Zdroj: automakers.cz