TECHMAT

Projekt TECHMAT- Technologie a materiály pro Průmysl 4.0 (OPPIK, Spolupráce, Klastry, kolektivní výzkum VI. výzva)

Záměrem projektu je zvýšit konkurenceschopnosti firem v automobilovém průmyslu, zejména pak u subdodavatelů jednotlivých komponentů, kde nízká hmotnost, vysoká kvalita a přesnost komponentů a vysoká efektivnost výroby jsou klíčové faktory úspěchu. Projekt sestává ze 3 podprojektů:

  • Vysokopevnostní plasty a kompozity (VPPaK)
  • Nízkonákladové technologie (NNT)
  • Vizuální kontrola( VK )

Projekt je ve všech svých podprojektech kombinací experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu.

Podprojekt VPPaK– řeší náhrady kovových dílů ve vybraných komponentech vysokopevnostními plasty a kompozity, včetně navržení technologií pro jejich výrobu a jejich ověření.

Podprojekt NNT-řeší zavádění nízkonákladových technologii v reálných podmínkách firem v odvětví automotive formou simulací výrobních operací automatizovaného pracoviště

Podprojekt VK– záměrem je vytvoření nízkonákladového komplexního inteligentního systému pro obecnou detekci vad na gumových a plastových produktech s využitém strojového učení na bázi neuronových sítí.

Hlavní cíle :

VPPaK

– definovat a na příkladech ověřit podmínky a možnosti náhrady typových/ geometricky daných kovových dílů vysokopevnostními nízkohmotnostními plasty a kompozity

– vybrat vhodné výrobky pro pilotní ověření technologii a materiálů

– vyvinout vhodné technologie včetně jejích optimalizací s využitím simulací výrobního postupu pro vybrané aplikace

– ověřit možnosti využití navržené technologie pro náhrady vybraných dílů (pilotních výrobků) z kovu, díly z vysokopevnostních nízkohmotnostních plastů, kompozitů formou výroby funkčních vzorků

NNT

– definování podmínek a principů využití nízkonákladové automatizace u výrobních / montážních pracovišť

– ověření správnosti nastavených podmínek, principů a doporučení pro zavedení cobotů a robotů u vybraných pracovišť

– ověření nasazení cobotů a robotů v formou simulací u vybraných pracovišť ve firmách

VK

– vytvořit platformu pro řešení vizuální kontroly širokého spektra plastových dílů s využitím procesu Machine learning

– vyzkoumat a vyvinout automatický systém kontroly vizuální kvalty pro výrobek s jasně definovanými a rozpoznatelnými vizuálními vadami

– vyzkoumat a vyvinout automatický, samoučící se systém (s podporou člověka) vizuální kontroly dílů kde vady jsou nahodilé, a ne zcela jasně definované

– ověřit navržené automatizované systémy na pilotních projektech zainteresovaných firem

Rozpočet: 17 982 tis. Kč. VPPaK – 7122 tis.Kč, NNT – 3760 tis.Kč,VK -7100 tis.Kč; Spolufinancování uživatelskými firmami VPPaK – (Brano, IPG, Čegan, Simulpast, Smartplast),VK –((IPG, Čegan, United Polymers, Argutec, ATESystem) NNT –( 6 potenciálních zájemců )

Doba realizace od 1.6. 2020 do 31.12. 2022