LEAN 4.0 SG

Erasmus+

Společnosti detekují v jejich neustálých zlepšovacích a inovačních procesech vznikající koncept: soutok Lean a implementaci projektů Průmyslu 4.0. Zjistí také nedostatek těchto dovedností u absolventů odborného výcviku. Jako u každého nově vznikajícího konceptu, i to trvá, než se stane součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. A v 21. století nelze inovace odložit.
K vyřešení tohoto problému musí průmysl hrát aktivní roli při definování a školení klíčových kompetencí a dovedností. A spolupráce mezi ekosystémem podnikání, školení, inovací a technologického rozvoje je zásadní.

V této souvislosti evropské společnosti ze tří zemí, Portugalska, Španělska a České republiky, prosazují projekt strategického partnerství s cílem zlepšit výsledky odborného vzdělávání a přípravy rozvojem inovativní digitální metodiky vzdělávání založené na simulačních séroiusových hrách, orientovaný na skutečné zkušenosti a integrace systémů neustálého zlepšování Lean se systémy Industry 4.0 v novém konceptu nazvaném Lean 4.0 a validovaný společnostmi a středisky odborného vzdělávání.