EVOLUTE

V projektu EVOLUTE usilujeme o klastrovou excelenci v automobilovém průmyslu a průmyslu pozemních strojů

Mise: budování vysoce výkonných klastrů v automobilovém průmyslu a průmyslu pozemních strojů.

Trvání projektu: 1.2.2022 – 31.1.2024

EVOLUTE je projekt spolufinancovaný programem COSME Evropské unie na základě grantové dohody č. 101037932.

Proč projekt EVOLUTE

Dnešní výzvy jsou zítřejšími příležitostmi
V tradičním automobilovém průmyslu jde o hodně, protože zásadní průlomy změnily ekosystém. Digitální transformace, zelený úděl, elektrifikace a autonomní řízení jsou jen některé z výzev, kterým toto odvětví čelí. Tyto transformace ovlivňují oblast mobility jako celek, včetně soukromé a komerční dopravy, zemědělství a také stavebnictví.

EVOLUTE vybuduje vysoce výkonné klastry v automobilovém průmyslu a v průmyslu pozemních strojů posílením dovedností a prohloubením know-how 6 klastrů v Evropě. Manažeři klastrů prozkoumají aktuální tržní trendy, aby získali komplexní vizi budoucnosti a vypracovali komplexní individuální strategie pro další rozvoj excelence klastrů.

EVOLUTE rovněž podpoří vzájemné učení se mezi klastry a aktivity v oblasti vytváření sítí s cílem prozkoumat společné obchodní příležitosti a synergie, a to jak mezi klastry, tak mezi veřejnými orgány odpovědnými za klastrovou politiku. Kromě toho budou partneři podporovat realizaci programu ClusterXChange, který má usnadnit mezinárodní, odvětvovou a meziodvětvovou spolupráci mezi klastry, malými a středními podniky a velkými organizacemi. Cílem je pomoci podnikům a zaměstnancům připravit se na budoucí výzvy a podpořit inovace pro produkty a služby světové úrovně.

V projektu EVOLUTE je celkem 6 klastrů  (České republiky, Německa, Itálie, Srbska a Španělska)