COBOTY – vývoj periferií

Příprava projektu byla podpořena Moravskoslezským krajem.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008567
Zkrácený název projektu: COBOTY – V&V

Projekt: COBOTY – vývoj periferií​
Číslo programu: 01
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_16_079
Název výzvy: SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM

Anotace projektu:
Záměrem projektu je prostřednictvím kolektivního výzkumu a průmyslového vývoje vyvinout a ověřit obecná řešení periferních zařízení zaměřena na účelnost a účinnost při aplikaci Cobotů zejména pro MSP v oblasti automotive. Ověření řešení spočívá ve vývoji funkčních modelů periferií pro implementaci cobotů (kolaborativních robotů) a jejich pilotní testování pro ověření technologie, získání odborných znalostí, praktických zkušeností a ekonomické kalkulace.

Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019