Autoklastr pro budoucnost (A4F)

Autoklastr 4 Future – A4F (OPPIK , Spolupráce – klastry – rozvoj VI.výzva)

Záměrem projektu je přispět k větší efektivitě činností klastru vůči své členské základně-zejména MSP a uspokojování potřeb automobilového průmyslu v regionu. Specificky se jedná o :

  • podporu transformace automobilového průmyslu – členů Autoklastru
  • podporu členů ve 3 nosných specifických oblastech činnosti
  • efektivnější využití inovačního potenciálu Autoklastru
  • zvýšení kvality řízení Autoklastru
  • cílené zapojení klastru do spolupráce s vybranými klastry v ČR i mimo ČR ve vazbě na potřeby členů

Klastr coby přirozená asociace tak sehrává klíčovou roli při hledání společných cílů a jejich naplňování inovacemi

Hlavní cíle projektu :

  • Podpora členských firem formou budování center informací, koordinace a integrace činnosti
  • Revize strategického plánu na další období a mapa příležitostí
  • Podpora rozvoji lidských zdrojů členských firem
  • Prohlubování existujících a budování nových obchodních vztahů
  • Rozvíjení spolupráce v oblasti kolektivního výzkumu a vývoje

Rozpočet: 9.941 tis. Kč

Doba realizace : 28 měsíců (1. 9. 2020-31. 12. 2022)