Autoklastr 110

Autoklastr 110 – vzdělávací projekt MPSV

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010801

Záměrem projektu je snížení nákladů na školení u zapojených firem a prohloubení profesních znalostí zaměstnanců členských firem.

Cíl projektu: Zrealizovat školení v oblasti měkkých, manažerských, technických, jazykových a IT dovedností.

Realizace: od 1.9.2019 do 30.6.2022

Dotace: 100% v režimu „de minimis”

Rozpočet: 17 643 tis. Kč (40 129 člověkohodin) – záloha na financování projektu 5.293 tis. Kč

Průběh projektu : Dosud zapojeno 13 členských firem

Dodavatelé:   pro manažerské a technické kurzy – vybrána společnost New Dimension

pro IT kurzy – vybrána společnost Autocont

 

Název projektu: AUTOKLASTR 110