AMULET

 

POKROČILÉ MATERIÁLY A VÝROBA SJEDNOCENÉ PRO LIGHTWEIGHT
Doba trvání projektu: 3 roky.

Projekt Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT (AMULET) je projektem programu HORIZON 2020, jehož cílem je využít inovační potenciál malých a středních podniků prostřednictvím financované výměny znalostí napříč odvětvími. Cílem projektu AMULET je vytvořit nové hodnotové řetězce podporou pronikání pokročilých lehkých materiálů do různých oblastí prostřednictvím meziregionální a meziodvětvové výměny znalostí ve čtyřech odvětvích: automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, energetice a stavebnictví.

Demonstrační projekty výzkumu a vývoje zaměřené na aktuální odvětvové výzvy budou rozvíjeny tak, aby dosáhly úrovně TRL7, a to na základě přístupu založeného na soutěži. Malé a střední podniky, které se projektu účastní, obdrží podporu v oblasti technického vzdělávání a poradenství mezi podniky pro urychlení komercializace svých inovativních řešení.

AMULET se zaměří na tyto tři pokročilé materiály:

  • – kompozity na bázi polymerů
  • -kompozity s keramickou matricí
  • -slitiny lehkých kovů

KONCEPCE  AMULET
Za účelem konsolidace nových lehkých průmyslových hodnotových řetězců v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, energetice a stavebnictví bude AMULET identifikovat aktuální odvětvové výzvy podle typu pokročilého materiálu (v návaznosti na RIS3). Na podporu inovací v malých a středních podnicích budou realizovány tři typy činností (obrázek 1):

PARTNERSTVÍ
Konsorcium AMULET sdružuje rozsáhlou síť více než 1717 malých a středních podniků, 341 velkých společností a 93 univerzit, výzkumných a inovačních ústavů.

Foto: Partnerství AMULET

Projekt AMULET koordinují Prof. Lothar Kroll a Katharina Götz z Technické univerzity v Chemnitz (DE). Součástí konsorcia je také devět partnerů ELCA: (PL), Klastr MAV (ES), Flanders Make (BE), Institut Jožefa Stefana (SI), IMAST (IT), Polymeris (FR), Jihozápadní maďarský strojírenský klastr (HU), Clust-ER MECH (IT).

AKTIVITY
Činnost 1: Demonstrační projekty výzkumu a vývoje

AMULET se zaměřuje na rozvoj demonstračních projektů výzkumu a vývoje, které řeší současné klíčové odvětvové výzvy na úrovni EU v oblasti tří typů lehkých materiálů (kompozity na bázi polymerů, kompozity s keramickou matricí a slitiny lehkých kovů) pro čtyři průmyslové trhy: automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, energetiku a stavebnictví.

 

Aktivita 2: Podpora technického vzdělávání

Individuální koučink pro vítězné malé a střední podniky z aktivity 1 za účelem rozvoje jejich demonstračních projektů a vzdělávací programy poskytované širokému publiku prostřednictvím specializovaných webových seminářů a online kurzů.

Aktivita 3: Koučování mezi podniky

Specializovaná podpora ze strany podnikatelských odborníků, která zajistí, aby se demonstrační projekty výzkumu a vývoje mohly úspěšně dostat na trh. Další podpora vzdělávacích programů zařazením témat souvisejících s podnikáním do všech online kurzů.

Další informace naleznete v letáku projektu AMULET