Nástup elektromobility v České republice. Největším omezením je naše vlastní hlava

Ředitel společnosti Vitesco Technologies Czech Republic Lukáš Rosůlek komentuje výzvy českého automotive průmyslu v oblasti elektromobility, plány pro výstavbu nabíjecí struktury a vliv transformace na českou ekonomiku. Vitesco Technologies se zaměřuje na vývoj nejmodernějších technologií pro udržitelnou mobilitu, její produkce se dnes nachází téměř v polovině celosvětově vyrobených vozidlech. Pomocí chytrých systémových řešení a komponent pro elektrické, hybridní a spalovací pohony přispívá k čisté, efektivní a dostupné mobilitě.

Jak se český automotive průmysl připravuje na transformaci v oblasti elektromobility? Jaké jsou jeho hlavní výzvy, příležitosti a naopak omezení?

Momentálně chytá rozjetý vlak. Do roku 2020 jsme se tvářili, že se nás to netýká. Od roku 2021 se snažíme dohnat to, co jsme v minulosti zanedbali. V roce 2014 totiž vešly v platnost limity závazné pro automobilky od roku 2020 a následně od roku 2030, včetně zákazu tradičních pohonů v Evropě platného od roku 2035. Výzvou je nepromarnit úspěšných třicet let českého automotive. Příležitostí či povin­ností pro zachování automotive v České republice je akcelerovat transformaci. Máme na to tři roky, v roce 2026 budou karty automotive footprintu kompletně rozdány. Omezením je pouze naše hlava.

Výstavba nabíjecí infrastruktury je aktuálně velkým tématem. Jak bude řešena v České republice a co se plánuje udělat pro zajištění dostupnosti elektřiny pro elektromobily?

Zabýváme se otázkou, jestli byla první slepice nebo vejce, tedy armáda nabíjecích bodů nebo armáda elektromobilů. Ale zásadnější je dostupnost elektric­ké energie nejen pro elektromobily. Elektrické ener­gie bude nedostatek. Váš elektromobil bude součástí energetické sítě vašeho rodinného domu, činžáku, paneláku… a dále celkové energetické soustavy. To vše pro vyrovnávání špiček a zamezení blackoutu.

 Foto: Vitesco Technologies

Lukáš Rosůlek , ředitel společnosti Vitesco Technologies Czech Republic

Jak moc se podle vás dotkne transformace automobilového průmyslu české ekonomiky?

Krátkodobě, v horizontu roku až dvou, nijak viditel­ně. Střednědobě, tedy do pěti let, už uvidíme první projevy, ale zásadní bude dlouhodobý vliv, který oče­kávám po roce 2030. Segmentu automotive v České republice, který je závislý z 90 procent na exportu, ujede kompletně vlak. Důsledkem bude volný pád.

Jak by tedy měly spolupracovat podniky v automobilovém průmyslu a další aktéři, aby podpořili nástup elektromobility a úspěšně překonali s tím spojené výzvy?

Jít příkladem. Ukazovat cestu, včetně použí­vání řešení alternativních pohonů. Informovat relevantní zastupitele státní správy a samosprávy o řešeních. Od těch naopak očekávám, že budou schopni naslouchat a vzájemně se domluvit na konkrétních akcích.

Jak tyto výzvy řešíte u vás?

My jsme transformace. Transformujeme naše výrobní závody ve Frenštátě pod Radhoštěm i v Trutnově a stejně i vývojové centrum v Ostravě.

Co považujete za nejvýznamnější trendy v oblasti elektromobility a jak se na tyto trendy připravujete?

Primární je využití energie uložené v baterii a její transformace k pohybu pomocí systémů vysokonapěťové elektroniky, thermal managementu a battery managementu včetně reduktoru. Sekun­dární bude využití vodíku a palivových článků. V obou jsme aktivní.

Jak se ale podílíte na rozvoji českého automotive?

Naše společnost tvoří v rámci České republiky tři dekády automotive v jeho špičkové podobě. Nyní, společně se všemi zainteresovanými partnery, včet­ně Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, pracujeme na tom, aby zde pro automotive bylo dalších třicet úspěšných let.

Jaká jsou pro vaši firmu největší rizika spojená s transformací?

Strach ze změny. Dobré je být proaktivní a chopit se jakékoliv příležitosti, která se nabízí. A to děláme.

 

Zdroj: komoraplus.cz