Je příliš pozdě na to, aby byly elektromobily skutečně udržitelné?

Zúčastněné strany v tomto odvětví zvažují šance na udržitelnou realizaci elektrické budoucnosti. Elektrická vozidla byla oslavována jako základní pilíř dopravy s nulovými emisemi a velká část průmyslu na to v důsledku změny klimatu reaguje. Zatím se ale nejedná o skutečně udržitelné řešení.

Část problému je spojena s dodavatelským řetězcem, zejména se surovinami, které jdou do baterií, motorů a výkonové elektroniky elektromobilů. Kobalt, lithium a prvky vzácných zemin jsou spojovány s vážnými environmentálními problémy a proces získávání některých těchto kovů z jejich rud může produkovat škodlivé znečišťující látky. Na akci COP26, která se konala v Den dopravy, se Automotive World sešel s některými předními odborníky v oboru na udržitelnou elektrifikaci, aby si vyslechl více o současné situaci a perspektivách budoucího vývoje.

Efekt sněhové koule

Přestože je v současnosti nízký prodej elektromobilů, existují obavy z dopadu celého životního cyklu těchto modelů na životní prostředí. Pokud ale prodeje porostou, může se tento dopad velmi rychle vymknout kontrole. „Problémem v tuto chvíli není to, co jsme dosud dělali, ale to, co se brzy stane,“ říká James Widmer, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Advanced Electric Machines (AEM), specialista na elektromotory pro elektromobily.

V loňském roce vyrobil globální automobilový sektor něco málo přes tři miliony elektromobilů. Do roku 2030 předpovědi počítají s 30 až 40 miliony elektromobilů ročně. „Pokud budeme i nadále používat stejné materiály, jaké máme pro první tři miliony elektromobilů, pak těch 30 až 40 milionů způsobí značné problémy ve směru výroby,“ varuje Widmer.

AEM je primárně znepokojeno zvýšenou potřebou materiálů vzácných zemin. Hlavním cílem společnosti je vývoj takové technologie výroby elektrických motorů, která již takové materiály nadále vyžadovat nebude. Existuje však velká šance, že komunita těžařů vzácných zemin v příštích letech bude svou činnost očišťovat.

Alespoň to je názor profesora Allana Waltona, zakládajícího ředitele společnosti Hypromag, která se specializuje na recyklaci vzácných kovů. „Je zřejmé, že těžební průmysl potřebuje vyčistit,“ říká. „Historicky nejhorší praktiky byly pozorovány v Číně, která se posledních 4-5 let snaží průmysl čistit. Hodně práce stálo zastavení nelegální těžby, protože tito hráči jsou nejhoršími znečišťovateli v těžebním průmyslu.“ Naznačuje také, že dolům na vzácné zeminy umístěných i jinde ve světě nebudou tolerovány nezodpovědné praktiky s odpadními vodami a radioaktivitou, jaké se vyskytují v Číně. „Je to jiný typ průmyslu v závislosti na tom, kam globálně míříte,“ zdůrazňuje Walton.

Síla k dobru

Velkou částí Waltonova znepokojení je, že nejúčinnější elektrické motory vznikají právě při použití magnetů vzácných zemin. Již dnes jsou na trhu elektromobily, které neobsahují materiály vzácných zemin, ale tyto modely mají snížený dojezd. „Nikdo nechce postavit stroj, který je méně účinný než jeho předchůdce“ upozorňuje. Walton věří, že pohled na systém jako celek poskytuje přesnější perspektivu dopadu na životní prostředí.

„Tyto materiály můžete recyklovat, pokud jsou motory navrženy tak, abyste je mohli extrahovat nebo znovu zpracovat,“ dodává. „Pokud je systém jako celek efektivnější, pak uhlíková a ekologická stopa samotného materiálu bude daleko převážena jeho použitím ve skutečné aplikaci. Vzácná zemina bude mít své místo.“

AEM EV motors

elektromotory, které eliminují potřebu vzácných kovů, by mohly pomoci s udržitelností elektromobility

Přestože je zde zjevně prostor pro zlepšení udržitelnosti dodavatelského řetězce elektromobility, přechod k elektrifikaci je obecně považován za sílu dobra a mimo výfuk existuje i spousta dalších argumentů ve prospěch elektromobilů. Jeden argument předložený Davidem Thackrayem, obchodním a marketingovým ředitelem výrobce elektrických nákladních vozidel Tevva, se týká životnosti elektrifikovaných vozidel. Elektromobily obvykle obsahují nejméně o 1 000 pohyblivých částí méně než vozidla se spalovacím motorem, což je podle Thackraye činí mechanicky mnohem jednoduššími a vnitřně skutečně trvalejšími.

Thackrayova rodina se ve výrobě nákladních vozů angažuje již 70 let a podařilo s jim obrátit výrobu vozů se spalovacím pohonem na elektrický za pouhých sedm let. „Je třeba zvážit výrobní stopu. Ale představte si, že můžete provozovat elektromobil 15-20 let. Není důvod, proč by ne. Stejně jezdíte autobusy standardně 20 let. Nejde jen o to, že lze elektromobily vyrábět udržitelně, ale bylo by jich tak potřeba vyrábět o třetinu méně. To je jeden aspekt toho, jak mohou elektromobily radikálně změnit hru.“

Ještě není pozdě

Průmysl dělá solidní pokrok na frontě udržitelnosti z mnoha úhlů. Za prvé jde o snížení potřeby těžby vzácných zemin. Za druhé probíhá očišťování probíhající těžby a v neposlední řadě se snižují celkové požadavky na výrobu zlepšením životnosti vozidel. Ale to může být případ „příliš málo a příliš pozdě“. Pokud má toto odvětví do roku 2030 vyrábět 30 až 40 milionů elektromobilů ročně, bude to vyžadovat masivní navýšení ve velmi krátké době – možná příliš málo času na to, aby to bylo prováděno udržitelně.

Navzdory této výzvě jsou někteří hráči optimističtí a věří, že lze využít průmyslového potenciálu a vyrábět elektromobily skutečně udržitelným způsobem. Patří sem Peter Fleet, v současnosti předseda AEM a bývalý výkonný ředitel Fordu. „Ne že bych byl optimista, je to jen matematika,“ říká Fleet pro Automotive World. „Auta, která si koupíme v roce 2030, kdy vláda Spojeného království zakáže nová vozidla se spalovacím pohonem, ještě nebyla navržena. Když se podíváte na plány cyklů výrobců automobilů, tato vozidla vstoupí do nejranějších fází návrhu přibližně za dva roky. Tím vzniká prostor pro začlenění nových technologií jako jsou motory AEM, které se snad brzy dokážou vyhnout použití vzácných zemin bez kompromisů. Zmiňuje také potenciál pro zlepšení výkonové elektroniky elektromobilů, přičemž se dotýká všeho od designu a životnosti až po snahy o recyklaci a opětovné použití.

Především udržitelnost se stala dobrým byznysem. „Každé nové auto, které dnes vidíte v reklamě, je elektromobil,“ zdůrazňuje Fleet. „Žádný výrobce nechce v tomto závodě zaostávat. I když mluvíme o životním prostředí, je zde také obchodní aspekt. Cena akcií mého bývalého zaměstnavatele Ford se za poslední dva roky ztrojnásobila. Proč? Elektrifikace a velmi chytrá investice do start-upu elektrických vozidel, Riviane. Tyto věci nejsou skvělé jen pro životní prostředí, ale je to také obrovský byznys. Rozhodně je čas zabývat se skutečnou udržitelností a stane se to.“

 

Autor: Megan Lampinen

Zdroj: automotiveworld.com