I. výzvy z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy – Digitální podnik a Virtuální podnik

Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 1,5 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Podpora digitální transformace firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Termíny pro podání projektových žádostí:

 • od 16. června 2022 (9:00) do 16. září 2022 (23:59:59)

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024.

Míra podpory a výše dotace:

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.

Kompletní text zadávací dokumentace a další informace naleznete na:

 1. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy | MPO

Virtuální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 600 milionů korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

 

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Podpora digitální transformace firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Termíny pro podání projektových žádostí:

 • od 16. června 2022 (9:00) do 16. září 2022 (23:59:59)

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024.

Míra podpory a výše dotace:

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši

0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.

Kompletní text zadávací dokumentace a další informace naleznete na:

 1. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy | MPO