eVTOL: daleko od reality, nebo blíže, než se očekávalo?

Představte si svět s reálnou možností dopravy, která je rychlejší, méně znečišťuje životní prostředí a nabízí nesčetné množství cílových destinací. Žijete v New Yorku a potřebujete se rychle dopravit do Hamptons? Co třeba dojíždějící v Los Angeles, který chce rychle odjet na víkend do Palm Springs? Odhadem 200 společností v současné době pracuje na konstrukci elektrických vozidel s kolmým startem a přistáním (eVTOL), což je nový typ malých osobních letadel určených pro přepravu v přetíženém městském prostředí. Co to ale vlastně znamená?

Zatímco mnoho velkých podniků vyvolává jasné představy o účelu, využití, konkurenčním trhu a regulaci, samotný pojem „eVTOL“ je více mlhavý a exotický. Myšlenku tichých, v některých případech autonomních nebeských taxíků, které se prohánějí po velkých městech, lze jen těžko plně pochopit.

Vznikající trh eVTOL čelí podobným příležitostem, výzvám a potenciálu růstu jako mnoho jiných převratných podniků, ale s méně jasnými parametry odvětví. Otázkou tedy zůstává, jak může letecký průmysl spolupracovat na řešení zbývajících výzev (bezpečnostních, regulačních, provozních), aby se futuristické soukromé letectví přiblížilo realitě.

Představa budoucnosti letecké dopravy

V posledních letech došlo v odvětví soukromé letecké dopravy ke znatelnému narušení – vybraní poskytovatelé nabízejí krátké, často sdílené lety vrtulníkem po městských aglomeracích. Nabízí se tak mnohem levnější varianta než pronájem letadla a luxus cestování z bodu do bodu bez potíží na komerčních letištích.

Posouzení krátkodobých a dlouhodobých přínosů eVTOL je však obtížnější. Na jedné straně je tu populární představa městského dojíždění ve stylu Jetsona, ale realita je pravděpodobně mnohem jednodušší. Zvážení toho, kde a jak se dnes provozují vrtulníky, je první stěžejní oblastí, protože eVTOL budou moci nabídnout stejný výkon, ale za nižší cenu, s nižší hladinou hluku a s nižší stopou znečištění.

Mezi bezprostřední přínosy této technologie patří snížení provozu v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva a potenciální nové systémy doručování pro velké maloobchodníky. Potenciálními pozitivními dopady vyspělosti tohoto odvětví jsou však i operace, jako je průzkum oblastí postižených katastrofou (automatizovaný nebo s posádkou), rychlá reakce záchranné služby a policejní operace.

Kromě přínosů nelze popřít ani zájem spotřebitelů o tento typ přepravy. V závislosti na zeměpisné poloze veřejnost netrpělivě očekává bezpečné nasazení eVTOL jako možnosti přepravy. Regionální letiště často nasazují malá letadla, která pojmou pouze deset cestujících. Tato malá, na pořízení a provoz nákladná letadla mohou být pravděpodobně všechna vyřazena výměnou za eVTOL a Vertiport.

Osobní využití letadel eVTOL je však vzdálenější než komerční využití. Teprve až budou definovány předpisy a systémy a normy pro řízení letového provozu – a „novinka“ na straně komerčních letadel pomine – může se odvětví dočkat osobního využití eVTOL.

Pochopení a překonání problémů

Navzdory potenciálním přínosům se trh s eVTOL potýká s dalšími problémy. Například bezpečnost je u autonomních systémů vždy problémem. Jedním z bezpečnostních problémů specifických pro eVTOL je stav vírového kruhu (Vortex Ring State, VRS), který nastává, když letadlo v podstatě vletí do nestabilního vzduchu vlastního proudění. Tento jev se pravděpodobně zhoršuje v silně urbanizovaném prostoru, který je hlavní oblastí provozu nebeských taxíků.

Regulace a letecká schválení jdou ruku v ruce s bezpečností – a klíčem je rovnováha. Měla by existovat dostatečná regulace, která zajistí bezpečný provoz; příliš přísná regulace však bude omezovat rozvoj odvětví. Regulace bude pravděpodobně fungovat evolučně a bude se zpřísňovat s tím, jak budou výrobci, provozovatelé a regulační orgány získávat více zkušeností. V současné době je pro každého provozovatele vyžadováno několik schválení, z nichž většina se teprve definuje. Patří mezi ně schválení výroby, certifikace typu a provozní oprávnění. Odvětví eVTOL stále vytváří svůj regulační a provozní rámec před jakýmkoli rozsáhlým uvedením na trh. I když je to pro odvětví eVTOL velký kopec, který musí zdolat, pracuje na úspěchu více společností souběžně.

Designéři zkoumají různé vize vertiportů

Provoz a infrastruktura mají tendenci vytvářet nové trhy, a proto jsou pro společnosti považovány spíše za příležitosti než za překážky. Aby se však eVTOL mohly rozvíjet, je třeba rozhodnout o vertiportech a energetických požadavcích. To zahrnuje způsob, jakým budou vertiporty navrženy, jak budou vozidla nabíjena nebo poháněna palivem a jaké energetické požadavky jsou potřebné k provozu. Několik společností spolupracuje na pomoci při navrhování nových vertiportů, a to jak při plánování těchto zařízení, tak i jako poskytovatel služeb pro řízení letového provozu specifických pro eVTOL.

K překonání těchto výzev je třeba informovat veřejnost o výhodách a rizicích eVTOL. Společnosti, které vidí jasnou poptávku a tržní příležitost, musí nadále investovat do vývoje, utvářet regulaci a zvyšovat efektivitu výroby a provozu.

Posouzení narušení průmyslu a důsledků pro udržitelnost

Nedávno bylo oznámeno, že eVTOL by mohly narušit vrtulníkový průmysl v hodnotě 49 miliard USD. Je to proto, že vrtulníky jsou koncepčně nejbližším konkurentem eVTOL, ale náklady na výrobu, nákup, provoz a údržbu eVTOL jsou podstatně nižší než u rotorových letadel. Malý až středně velký vrtulník spálí 45 až 50 galonů za hodinu – zhruba 250 USD. Podobně velký eVTOL spotřebuje zhruba 8,2 centů na míli. Pro srovnání, to by znamenalo (nepředpokládáme-li dobu dobíjení), že středně velký eVTOL by měl dolet 2 400 mil za stejnou cenu jako hodina letu středně velkého vrtulníku. Tyto zisky podporují nové kompozitní materiály, pokročilá aerodynamika, která není omezena hlavním rotorem umístěným nahoře, a nový přístup k pohonu.

Narušení vrtulníkového průmyslu však není jediným potenciálním dopadem eVTOL. V porovnání s tradiční leteckou dopravou dochází u eVTOL k výraznému snížení znečištění životního prostředí a hluku. Starší letecké společnosti jsou již na cestě k využívání vodíku nebo biopaliv jako udržitelných paliv pro své letouny. Ve skutečnosti 81 % leteckých organizací vidí vysoký potenciál nízkouhlíkového vodíku pro budoucnost svého odvětví.

Největší otazník kolem udržitelnosti na trhu eVTOL má automobilový průmysl. Zatím není jasné, jak poptávka průmyslu elektromobilů (EV) po kovech vzácných zemin ovlivní eVTOL, nicméně lze předpokládat, že trh elektromobilů – který je vyspělejší – bude první na řadě.

Dopad vznikajícího odvětví eVTOL je dalekosáhlý a obchodní důvody pro společnosti, které jsou v této oblasti prvními nebo druhými tahouny, jsou obrovské. Každý nový podnik se sice potýká s problémy, ale ti, kteří jsou ochotni vynaložit počáteční investice na vybudování nové cesty, budou odměněni. Vývoj eVTOL bude pozorně sledovat mnoho vedoucích představitelů v oboru, a to jak v rámci letecké komunity, tak i těch, kteří se chtějí podílet jako zákazníci.

 

Zdroj: automotiveworld.com