Workshop VaV projekty ve spolupráci s UTB Zlín

Důležité informace

Autoklastr

Datum:

08.02.2023(13:00) - 08.02.2023(15:00)

Místo události:

Sídlo Autoklastru
Studentská 6202/17, Ostrava

Vážení členové Autoklastru,

dne 8.2.2023 od 13:00 proběhne v sídle Autoklastru workshop s prof. Berenikou Hausnerovou z Centra polymerních systému při UTB Zlín.

Přijměte pozvání k workshopu o aktuálních tématech relevantní pro Autoklastr a jeho členy.

Cílem jednání je vydefinovat společný VaV projekt pro další období.

Navrhovaná témata:

Přechod na cirkulární zpracování plastů

Proč: Zpracovatelé plastů pro automotive budou nuceni zvyšovat podíl plastových recyklátů, které však nejsou v současné době databázovány pro nastavení optimální výroby či pro simulační SW pro návrhy vstřikovacích forem či extruzních hlav.

Co: sestavit katalog fyzikálních vlastností potřebných pro design zpracovatelských nástrojů a optimalizaci procesu výroby pro recykláty používané ve firmách sdružených v MAK. V rámci řešení je též možnost proškolit seřizovače, kvalitáře atd. pro implementaci recyklátů do výroby.

Jak: měření reologických, termálních a mechanických vlastností. Potřebná infrastruktura dostupná na UTB: kapilární reometry, testovací formy zatékavosti, DSC, TGA, SEM, trhací stroje.

Implementace energeticky šetrných technologií

Proč: Výrobce kovových (a keramických) prvků pro automotive jsou nuceni hledat méně energeticky náročné postupy než nabízí tradiční metalurgie. Při implementaci aditivních technologií (AM) nejčastěji pořídí tzv. „uzavřený systém“, kdy jsou  materiálově omezeni na nabídku dodavatele technologie, který jim zároveň nastaví podmínky pro konkrétní výrobek.

Co: pro firmou vytipované výrobky ověřit možnost přechodu na šetrnější výrobu – AM (DMLS, ADAM, aj.) či PIM a porovnat výsledné vlastnosti s původním produktem

Jak: porovnání mechanických a povrchových vlastností kovových výrobků vyrobených různými technikami včetně pokročilé statistické analýzy vlivu procesních parametrů. Potřebná infrastruktura dostupná na UTB: PIM vstřikovací stroj, AM Freeformer, trhací stroje, bezkontaktní měření povrchu

 

…..a dále: možno doplnit brainwriting podle námětů účastníků