V PRAZE SE USKUTEČNÍ EVROPSKÁ KLASTROVÁ KONFERENCE 2022

Důležité informace

ECCP

Datum:

26.09.2022(00:00) - 27.09.2022(00:00)

Místo události:

Praha - O2 Universum

Registrovat

Praha, 25. května 2022 – Osmý ročník Evropské klastrové konference se bude konat ve dnech 26. – 27. září 2022 v Praze. Na konferenci se sejdou klastroví manažeři, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, aby diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách. Cílem akce je podnítit politickou diskusi na vysoké úrovni o výzvách, které je třeba řešit k posílení úlohy a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Praha bude v rámci českého předsednictví Rady EU hostit Evropskou klastrovou konferenci 2022. Tato významná konference pro zainteresované subjekty z oblasti průmyslu se zaměří na témata vyplývající z aktualizované průmyslové strategie EU a její implementace. Zahrne také otázky, kterými se bude české předsednictví zabývat, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU.

Osmý ročník Evropské klastrové konference je jedinečnou příležitostí k diskusi o současných a budoucích prioritách klastrových politik a rozvoje k uskutečnění zelené a digitální transformace a zároveň posílení ekonomické odolnosti EU. Posílí networking a vytvoří příležitost k vybudování spojení mezi evropskými hodnotovými řetězci, klastry a ekosystémy s ohledem na budoucí meziregionální a meziodvětvovou spolupráci.

Na konferenci se sejdou manažeři klastrů, tvůrci klastrových politik, odborníci a další zainteresované strany. Akci pořádá Evropská komise za podpory Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP) a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví Rady EU.

Konference se uskuteční ve dnech 26. – 27. září 2022 v prostorách O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9.

Registraci na konferenci a další informace naleznete na europeanclusterconference.eu.

Brzy se otevřou nominace na klastrová ocenění

Účastníci konference budou mít možnost zvolit „Evropského klastrového manažera roku“ a „Evropské klastrové partnerství roku“. Vrcholem akce bude slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů těchto dvou cen. Přihlášky do těchto soutěží bude možné podávat od 6. června do 22. července 2022. Více informací o udělování cen a postupu registrace kandidátů bude k dispozici na oficiálních stránkách Evropské klastrové konference v červnu 2022.

Návštěvy na místě ukážou klastrová partnerství v praxi

Účastníci konference budou mít také možnost zúčastnit se následujících návštěv:

  • Klastr Mechatronika: Platforma pro spolupráci specializující se na oblasti, jako je výzkum a vývoj aditivní výroby. Součástí exkurze budou návštěvy svářečské školy – školicí a certifikační instituce s dlouholetou tradicí a dobře vybavenými pracovišti unikátními v celém Plzeňském kraji, a COMTES FHT – soukromé výzkumné organizace, která díky svým špičkovým laboratořím a výzkumníkům významně přispívá k rozvoji témat výzkumu a vývoje ve výrobních procesech.
  • Klastry Nanoprogress (nanotechnologie) a Clutex (technické textilie). Součástí návštěvy obou klastrů v Libereckém kraji budou komentované prohlídky Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (Cxl) a Centra rozvoje inženýrského výzkumu (VÚTS). Účastníci se seznámí se špičkovou infrastrukturou v oblasti R&D a průmyslu a s unikátním vybavením nanotechnologické laboratoře Nanoprogress.
  • Český optický klastr: Prezentace a návštěva prostor HiLASE Center (Hi-tech laserové výzkumné centrum zaměřené na průmyslové aplikace) a ELI Beamlines (přední laserové výzkumné centrum a část Extreme Light Infrastructure). Hosté si navíc budou moci prohlédnout laserové laboratoře prostřednictvím návštěvnické galerie a navštívit experimentální sály.
  • Klastr CZECHIMPLANT: Návštěva medicínského klastru se zaměřením na implantologii. Součástí návštěvy je návštěva české firmy Beznoska, s.r.o. s prohlídkou výrobních provozů společnosti se specializací na výzkum a vývoj, konstrukci a výrobu implantátů, nástrojů a chirurgických pomůcek pro ortopedickou chirurgii a traumatologii.
  • Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT: součástí návštěvy bude komentovaná prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0. ČVUT je uchazečem o Evropské centrum pro digitální inovace v Praze se specializací na umělou inteligenci.

Propojovací akce ECCP

Dne 26. září 2022 dopoledne, před Evropskou klastrovou konferencí, se bude konat propojovací akce. Tato událost shromáždí klastrové organizace a malé a střední podniky, aby prozkoumaly obchodní, investiční a partnerské příležitosti a rozvinuly propojení mezi evropskými hodnotovými řetězci a ekosystémy.

O Evropské platformě pro klastrovou spolupráci (ECCP)

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je živá online komunita, která pomáhá klastrovým organizacím v celé Evropě i mimo ni propojovat se, komunikovat a spolupracovat. Poskytuje unikátní jednotné kontaktní místo pro novinky, příležitosti a spolupráci pro průmyslové klastry v celé Evropě, čímž zvyšuje viditelnost a ukazuje dopad evropských klastrů na špičková průmyslová odvětví a rozšiřující se trhy po celém světě.

 

Kontakt pro dotazy médií a požadavky na rozhovory:

Annamaria Roman, annamaria.r@actionprgroup.com