Novinky v laboratořích VŠB

Důležité informace

Vysoká škola Báňská TUO - Fakulta strojní

Datum:

29.06.2021(08:30) - 29.06.2021(12:00)

Místo události:

Sídlo Autoklastru
Studentská 6202/17 Ostrava
Budova PI
Místnost 231

Spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou je jedním s klíčovým prvkem rozvoje pokročilých technologií a procesů s přidanou hodnotou.

Vážení členové Autoklastru využijte tuto jedinečnou příležitost, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Fakultou strojní Vysoké školy Báňské, kde se můžete seznámit s technickým vybavením, technologií a laboratorními metodami, a s možnostmi spolupráce s výrobní sférou při navrhování, ověřování a testování výrobků a výrobních procesů.

Úvodní prezentace: Laboratoře VŠB

Agenda:

8:30 – 8:45 Začátek, prezence účastníků a administrativní kroky – prohlášení pro vstup na VŚB – místnost 231

8:45 – 9:00 Prezentace Autoklastru a plán návštěvy po laboratořích VŠB – místnost 231

9:00 – 9:20 Katedra obrábění, montáže a metrologie: 3D tisk (místo: Podnikatelský inkubátor, Protolab – přízemí PI)

9:20 – 9:50 Katedra obrábění, montáže a metrologie: Hala obrábění (místo budova: CPIT TL1, – přízemí PI) Institut dopravy: Válcová a motorová zkušebna (místo budova: CPIT TL1, – přízemí PI)

9:50 – 10:20 Katedra robotiky (místo: Stará menza)

10:20 – 10:40 Katedra konstruování– místo: G 330, G329

10:40 – 11:15 Katedra mechanické technologie– místo: E422

11:15 – 11:45 Formula Student: místo E106

12:00 – 12:30 Závěr akce, společný oběd v Kavárně Kovork – Sídlo Autoklastru

Registrujte se červeným odkazem nalevo do 25.6.2021

V budoucnu se můžete těšit také na připravovanou návštěvu do laboratoří fakulty FEI.