36. Valná hromada Autoklastru

Důležité informace
autoklastr logo

AUTOKLASTR

Datum:

18.04.2023(13:00) - 18.04.2023(17:00)

Místo události:

Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová

Vážení členové Autoklastru, rádi bychom Vás pozvali na již 36. Valnou hromadu Autoklastru, která se bude konat ve společnosti Vitesco Technologies v Ostravě.
Program:
13:00 – 13:10      Zahájení, schválení programu Valné hromady (volba zapisovatele a ověřovatelů)
13:10 – 13:25      Prezentace hostitele – společnosti Vitesco Technologies
13:25 – 13:35      Představení nových členů – Zálesí a.s. Luhačovice, Lightworks s.r.o Ostrava
13:35 – 13:50      Zhodnocení roku 2022 (členská základna, hodnocení činnosti a hospodaření, roční  uzávěrka, zpráva Dozorčí rady)
13:50 – 14:00      Rozhodující aktivity a rozpočet roku 2023
14:00 – 14:15      Strategický plán rozvoje Autoklastru 2023-2025
14:15 – 14:30      Projekty ukončené a v realizační fázi, příklad úspěšného projektu
14:30 – 14:45      Projekty v přípravné a schvalovací fázi, příklad připravovaného projektu
14:45 – 15:05      Diskuze, schválení usnesení, závěr
15:05 – 15:40      Přestávka, občerstvení
15:40 – 16:20      Euro7 – Jaké konkrétní požadavky klade na firmy v Automotive a jaký budou mít  dopad  (prezentace fy Vitesco Technologies a Světa motorů)
16:20 – 17:00      Plant tour – laboratoře firmy Vitesco Technologies

 

Valné hromady se účastní statutární zástupce společnosti nebo jeho zástupce na základě plné moci. Vaši účast potvrďte červeným tlačítkem do 11.4.2023.