33. Valná hromada Autoklastru

Důležité informace

Autoklastr

Datum:

21.10.2021(12:30) - 21.10.2021(17:00)

Místo události:

SPŠ a OA Bruntál, Kavalcova 814/1, Bruntál 792 01

Vážení členové Autoklastru, dovolujeme si Vás pozvat na 33. Valnou hromadu s následujícím programem.

Pozvánka VH 21.10.2021_pdf

Formální část:

12:30 – 13:00 Registrace účastníků

13:00 – 13:15 Zahájení, schválení programu

13:15 – 13:25 Představení SPŠ a OA Bruntál a nových členů

13:25 – 13:45 Úprava stanov, volby orgánů Autoklastru

13:45 – 14:15 Přestávka, prezentace členů ve vstupních prostorách haly

14:15 – 14:45 Průběžná informace o plnění plánu, čerpání rozpočtu 2021 a stavu projektů

14:45 – 15:05 Seznámení s Projektem Trautom – p.Navrátil

15:05 – 15:15 Návrh plánu činností a rozpočtu roku 2022

15:15 – 15:25 Diskuse, usnesení, závěr

 

Neformální část:

15:25 – 15:35 Seznámení s aktivitami MSIC – p.Csank

15:35 – 15:55 Seznámení s plánem podpory digitální transformace  firem – p.Marek

15:55 – 16:15 Přednáška „Člověk v Industry 4.0“- p.Hanuš

16:15 – 17:00 Exkurze v učebnách a laboratořích SPŠ a OA Bruntál

 

Valné hromady se účastní statutární zástupce společnosti nebo jeho zástupce na základě plné moci.

Vaši účast prosím potvrďte registrací červeným tlačítkem nalevo do 13.10.2021