Aktuální složení výkonné rady Autoklastru

Vážení členové,
Autoklastr na jednání výkonné rady dne 10.11.2020 představil výsledky schvalování usnesení z Valné hromady konané online  22.10.2020. Všechna usnesení byla schválena vice jak 2/3 vetšinou naších čelnů, tedy potřebným počtem hlasů pro změnu stanov.
Děkujme za aktivní přístup.

Proto Vám nyní oficiálně můžeme představit nově zvoleného prezidenta Autoklastru, stal se jím pan Ing. Karel Bill, MBA za společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, Mohelnice. Další změnou ve výkonné radě Autoklastru je zvolení pana Ing. Josefa Svobody víceprezidentem.

Aktuální složení výkonné rady Autoklastru:
Prezident: Karel Bill – Hella
Víceprezident: Josef Svoboda – Dytron
Víceprezident: Miloslava Večerková – Brano
Člen: Ladislav Glogar – Autoklastr
Člen: Radislav Zemandl – United Polymers
Člen: Aleš Slíva – VŠB
Člen: Milan Kaštan – Mepac

Ladislav Glogar