Volkswagen zafinancuje švédský Northvolt

Volkswagen se podílí částkou 620 milionů USD (cca 500 milionů EUR) na dalším kole financování švédského partnerského výrobce akumulátorů Northvolt AB v celkovém objemu 2,75 miliardy USD. Koncern tak udržuje svůj podíl v Northvoltu na konstantních 20 procentech.

Prostředky poslouží k rozšíření kapacit v oblastech výroby, recyklace, výzkumu a vývoje. Northvolt plánuje mimo jiné rozšíření roční kapacity závodu Northvolt Ett pro výrobu akumulátorů ve městě Skellefteå na severu Švédska ze 40 GWh na 60 GWh, a to v reakci na rostoucí poptávku zákazníků.

Arno Antlitz, člen představenstva koncernu Volkswagen, odpovědný za finance a IT, k tomu říká: „Touto investicí potvrzujeme naše strategické partnerství se společností Northvolt, dodavatelem rozsáhle recyklovatelných akumulátorových článků, vyráběných trvale udržitelně s využitím energie z obnovitelných zdrojů.“

Thomas Schmall, člen představenstva koncernu Volkswagen, odpovědný za techniku, a předseda představenstva společnosti Volkswagen Group Components, dodává: „Akumulátory jsou jedním z hlavních faktorů úspěchu naší bezprecedentní elektrické ofenzivy. V rámci Německa a Evropy jsme společně průkopníky v klíčové oblasti ,,zelených“ akumulátorových článků.“

Nákup podílu v roce 2019

V červnu 2019 získal Volkswagen investicí ve výši 900 milionů EUR 20% podíl ve společnosti Northvolt a zastoupení v její dozorčí radě. Výroba prémiových akumulátorových článků koncernu Volkswagen bude ve spolupráci se společností Northvolt soustředěna do závodu Skellefteå. Spuštění produkce je plánováno na rok 2023 a pro koncern Volkswagen vyhrazený roční objem výroby postupně vzroste až na 40 GWh.

Volkswagen spustí od roku 2025 výrobu akumulátorových článků také v Salzgitteru. V tomto případě se bude jednat o unifikované akumulátorové články pro segmenty s vysokými objemy prodeje. Také v Salzgitteru se v budoucnosti počítá se zvýšením roční kapacity až na 40 GWh. Oba závody na výrobu akumulátorových článků budou používat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

Volkswagen hodlá společně s partnery uvést do roku 2030 do provozu šest závodů pro výrobu akumulátorových článků, aby zajistil dostatečné dodávky těchto důležitých komponentů pro rychle rostoucí objem výroby elektricky poháněných vozů. Volkswagen v současnosti hledá vhodné lokality a partnery pro vybudování dalších výrobních závodů mimo města Skellefteå a Salzgitter.

Zdroj: automakers.cz