Workplace ergonomics

ERGONOMICKÉ CENTRUM

Ergonomické centrum klastru řeší požadavky průmyslu směrem ke zlepšení ergonomie na pracovištích. Jinými slovy, klastr pomáhá řešit pracovní podmínky pracovníků a tím zvyšovat produktivitu práce. Ergonomické centrum se orientuje na dvě hlavní oblasti, a to:

První oblast je zaměřena na měření pracovišť v reálných podmínkách. Naměřené hodnoty jsou porovnány s platnými normami a předpisy. Výsledkem je posouzení, zda je pracoviště vyhovující, částečně vyhovující nebo nedostatečné v závislosti na svalovou zátěž pracovníků. U nadlimitních výsledků jsou ve spolupráci s podnikem navrhována vhodná nápravná opatření. Tato měření jsou realizována se sadou ErgoPAK, které umožňuje:

Měření zatížení drobnými tlaky prstů a ruky

  • FSR’s – Odporové senzory (450N)

Měření polohy

  • Inklinometry (rozsah ±180° nebo 360°)
  • Akcelerometry (přesností na 0.01G)

Měření tažení a tlačení

  • Velký tenzometr (2270N) + příslušenství

„pinch“ testy

  • Malý tenzometr (227N) + příslušenství

 

Druhá oblast umožňuje integrovat ergonomické faktory do nově navrhovaného pracoviště. Ty zajistí, že navrhované pracoviště bude splňovat ergonomické zásady, aby se předcházelo nemocem z povolání u pracovníků a zlepšily se podmínky interakce člověka a stroje. Tento proces je podporován Delmi V6 softwarem vyvinutým Dassault Systems.
Delmi V6 analýzy:

Hodnocení zvedání a pokládání (NIOSH)

Hodnocení zvedání, pokládání, tahání, tlačení a přenášení 
v náročnějších podmínkách (Snook & Ciriello)

Hodnocení zátěže horních končetin, krku a trupu (RULA)