Vstřikování kovových prášků

PIM projekt (Vstřikování kovových prášků) byl projekt přidané hodnoty v hodnotě 100 000 EUR v oblasti výzkumu a vývoje, který zapojil 4 firmy a 2 vysoké školy z klastru. Hlavním cílem bylo vyvinout a implementovat technologie vstřikování prášků pro konkrétní komponenty v automobilovém průmyslu.

Projekt pokrývá celý proces od definování materiálových vlastností analýzu, vytvoření prototypy formy až po testování konečného výrobku.

Závěr R&D projektu vyřešil dvě otázky:

posílení spolupráce mezi konečnými uživateli a řešiteli s win-win situaci pro každého účastníka jednotlivě
konečný návrh designu výrobků a výrobních procesů, které splňují ekonomickou efektivnost výroby a zlepšení parametrů technických komponentů.