PLAKOTECH

Projekt PLAKOTECH (Plasty, Kovy, Technologie)

 

Podprojekt Plasty:

Projekt je zaměřen na technická a technologický řešení spojená s použitím plastů v automobilovém průmyslu, který je jedním z dominantních odvětví českého i moravskoslezského průmyslu.

Aplikace výstupů projektu je zaměřena na využití v subdodavatelských řetězcích automobilového průmyslu a to u výrobců plastových komponentů a dílů.

 

Hlavními cíli projektu jsou:

a) Výzkum technologií vstřikování tlustostěnných dílů

b) Výzkum nových trendů ve využití více funkčních plastových materiálů

c) Výzkum technologií spojováním polymerů lepením a vulkanizací

Na základě výše uvedených cílů byl podprojekt „Plasty“ rozdělen do následujících 3 tematických oblastí (uvedeny zkrácené názvy), pro které jsou připraveny řešitelské týmy:

  • Tematická oblast „Tlustostěnné výstřiky“
  • Tematická oblast „Moderní plasty“
  • Tematická oblast „Technologie spojování“

 

Podprojekt Kovy:

Projekt je zaměřen na technická a technologická řešení spojená s použitím kovových komponentů v automobilovém průmyslu, který je jedním z dominantních odvětví českého i moravskoslezského průmyslu.

Aplikace výstupů projektu je zaměřena na využití v subdodavatelských řetězcích automobilového průmyslu a to hlavně u výrobců kovových komponentů vyráběných z AL slitin.

Hlavními cíli projektu jsou:

a)  Nalezení příčin slévárenských vad a jejich odstraněním zkvalitnit proces nízkotlakého lití hliníku

b) Usnadnit nalezení příčiny selhání AL dílu na základě analýzy lomu

 

Podprojekt Technologie:

Projekt je zaměřen na technická a technologická řešení spojená s použitím plastů v automobilovém průmyslu, který je jedním z dominantních odvětví českého i moravskoslezského průmyslu.

Aplikace výstupů projektu je zaměřena na využití v subdodavatelských řetězcích automobilového průmyslu a to u výrobců plastových komponentů a dílů využívajících technologii vstřikování plastů a také u výrobců forem pro vstřikování plastů.

Hlavními cíli projektu jsou:

a) Výzkumně vývojová analýza existujících možností v oblasti temperace forem pro vstřikování plastů

b) Definování závislosti materiál, konstrukce formy, chladivo a způsob chlazení v procesu vstřikování plastů

c) Navržení nových způsobů temperách s vazbou na využití moderních technologii a nová technická řešení forem na vstřikování plastů