Laboratoře

Laboratoře – vědecko-výzkumné High-Tech laboratoře , které integrují potenciál univerzit s podnikovou sférou a podporují  společný výzkum a vývoj, více na: