Klimatizační zkušebna – Klima zkušebna

Klimatizační zkušebna – Klima zkušebna (OPPIK, Spolupráce – klastry – Sdílená infrastruktura, VII.výzva)

Záměr projektu: Náročnost výrobků pro automobilový průmysl a zkracování času na VaV nových výrobků staví výrobce automobilových komponentů před úkol průběžně navyšovat zkušební kapacity potřebné při kvalifikaci nových či inovovaných výrobků Vybudované pracoviště vytvoří podmínky pro testování vyráběných výrobku ale i pro vývoj a inovace v kombinaci s vývojovými kapacitami firem. Laboratoř je budovaná jako centrum s otevřeným přístupem.

Cíl projektu:

  • Vytvoření výzkumně vývojového a testovacího pracoviště (dále jen „klima komory“) pro klimatické zátěžové zkoušky a kombinované (klima plus vibrace) zátěžové zkoušky pokrývající rozsah požadovaný minimálně autoprůmyslem.
  • Vybudování odborných kapacit (experta), které budou poskytovat služby ve vývoji, testování, ověřování a stanovování parametrů dohodnutých se zákazníky.

Rozpočet: 4.980 tis. Kč

Doba realizace: 12 měsíců (od 01/2021 do 12/2021)