COBOTY – kolokační centrum

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_16_080
Název výzvy: SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA

Název projektu CZ: COBOTY – kolokační centrum
Název projektu EN: COBOTS – colocation centre

Anotace projektu:
Vybudování high-tech kolokačního pracoviště kolaborativních (spolupracujících) robotů – cobotů (robot pracující v přímé interakci s člověkem), představující konkrétní krok v realizaci Industry 4.0, pro různorodé aplikace s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pracoviště Centra kolaborativní robotiky vytváří podmínky pro testování organizačně – procesních inovací v kombinaci nízkonákladové automatizace s kolaborativními roboty (COBOTY) a člověka.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 1. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2018

Identifikace operace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_080/0008555