CERADA


CERADA – (Central Research and Development Area) přispívá k zdokonalení a posílení potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro automobilový a letecký průmysl v kooperujících regiónech České, Slovenské republiky a Polska.

Pro dosažení cílu byla vytvořena platforma, která přispěje k zdokonalení V&V v kooperujících regiónech. Nástrojem je databáze – CERADA CATALOGUE

Obsahuje:

  • detailní profily vědecko výzkumních institucí, jejich specifikace v oboru, laboratorní vybavení a jiné,
  • pokročile vyhledávaní,
  • reference s ohledem na spolupráci s podniky.