Autoklastr 4 Internacionalization – A4I

Autoklastr 4 Internacionalization – A4I (OPPIK , Spolupráce – klastry – rozvoj VII.výzva)

Záměr projektu: Členskou základnu klastru tvoří v převážné většině malé a střední podniky, které jsou v řetězci automobilového průmyslu zejména v úrovni Tier 2 a Tier3. Jejich pozice na tomto velice konkurenčním trhu proto vyžaduje propojení v celém řetězci a začlenění do sítí, které povedou k prohloubení mezinárodní spolupráce klastru a jeho členů se zahraničními partnery, zlepšení přístupů na třetí trhy a lepšímu využití inovačního potenciálu klastru.

Cíle projektu :

  • Navázání nových vztahů se zahraničními partnery a jejich využití pro společné mezinárodní projekty
  • Nalezení a využití nových mezinárodních obchodních a kooperačních vztahů ve prospěch členů Autoklastru
  • Cílená prezentace / marketing výsledků a potenciálu spolupráce Autoklastru zahraničním partnerům

Rozpočet : 1 742 073 Kč.

Doba realizace : 30 měsíců ( od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023)