Jaký je potenciál virtuální reality v Průmyslu 4.0?

Virtuální realita je v průmyslu v současnosti aplikovaná  v procesech provádění některých trvalých změn v provozech, výrobách, navrhování a ve vývojových procesech. Aplikace VR mají ve strojírenství nekonečné možnosti. Od tvorby designu v automobilovém průmyslu až po virtuální reprezentace motorů. Výhody jsou jasné: procesy lze vylepšit, návrhy maximalizovat dlouho před nasazením do výroby a komplikované stroje lze řídit chytřeji.

Od automobilového průmyslu po strojírenství a letectví, technologie VR vytvářejí zcela nové možnosti pro průmyslové organizace. Podívejme se na některé způsoby, jak můžou školení ve virtuální realitě prospět určitým odvětvím:

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl využívá VR a AR především v oblasti údržby, servisu, strojírenství a výroby. Využití AR umožňuje inženýrům a designérům vyvinout a prosadit vizuální zobrazení barev, tvarů a designů ještě předtím, než budou vyrobeny první vzorky. Během výrobního období pomáhá AR pracovníkům maximalizovat montážní procesy a ruční výrobu. Když je virtuální prostředí přesné do posledního milimetru, umožňuje to vizuální pokrytí dalších fází procesu, což zase snižuje počet chyb. Také výrobní zařízení mohou být optimalizována a nasimulována použitím AR: správným nadefinováním strojů, které neexistují ve skutečném prostředí.

Oblast údržby a servisu má také několik výhod: technici elektroniky a mechaniky se mohou prostřednictvím školení ve virtuální realitě naučit například demontovat motory. Tato možnost je nejen ekonomicky výhodná, ale také činí i komplikovanou práci bezpečnější.

Zdroj

Letecký průmysl

Aplikace virtuální reality mají také značný dopad na letecký průmysl, kde letečtí inženýři mohou pomocí školení virtuální reality prohlížet výkresy, aby pochopili, které prvky plní specifické technické funkce. Tento přístup je extrémně účinný jak pro údržbu letadel, tak pro výrobu, což způsobuje znatelné zkrácení doby výcviku.

Dobrým příkladem toho je úspěšná implementace AR, kterou poskytuje Testia, dceřiná společnost Airbusu. Testia vytvořila pro výrobce leteckých konstrukcí Spirit AeroSystems systém SART. SART umožňuje inspekčním týmům společnosti Spirit navrhnout digitální model skutečné součásti a jako takový spolehlivě identifikovat jakýkoli prvek, který nesplňuje jejich požadavky. Konkrétně toto řešení je také to, co se nyní nazývá Mixed Augmented Reality, kde jsou digitální modely spárovány se skutečnými obrázky, aby se detekovaly chyby.

Cestující, stejně jako výrobci, využívají zkušeností s VR a AR: budoucnost letectví ukazuje možné volby pro budoucnost uspořádání kabin letadel.

Zdroj

Výrobní inženýrství

Výrobní inženýrství je další oblastí, kde potenciál, který nabízí VR, přitahuje mimořádný zájem. V rámci CAM (computer-aided production) je možné vyzkoušet praktickou vizualizaci výrobního procesu a objektivně prozkoumat možné havárie dlouho předtím, než k nim dojde. To znamená, že inženýři mohou zjistit, zda vrták nebo fréza, bude kolidovat například s jinými přípravky nebo sestavami během procesu obrábění.

Zdroj

Stejně jako v leteckém a automobilovém průmyslu je technologie VR obzvláště populární v aplikaci Non-Gaming pro správu strojů. Použití se liší od zobrazení velikosti utahovacích momentů potřebných při kontrole šroubových spojů až po reprezentaci kompletního servisního inventáře v digitální podobě.

 

Zdroj: lean40sg.com