ČSOB Index: Nálada firem se výrazně zlepšila

Firmám a podnikatelům se dýchá lépe. Poptávka po zboží a službách je nyní vyšší než na podzim a stále více firem se nebojí investovat. Na druhou stranu vlivem vlekoucí se pandemie a přetrvávajících omezení pro řadu oborů klesla na zatímní minimum spokojenost s celkovým vývojem české ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index očekávání firem.

 

„Z výsledků je patrné, že většina firem a podnikatelů se snad dostala z nejhoršího. Vzestup nálady je pozoruhodný, byť zatím to stále není úplně pozitivní. Celá třetina firem očekává ve druhém čtvrtletí růst poptávky a čtvrtina letos počítá s navýšením investic. Některým firmám, zejména těm středně velkým, se již začíná dařit podobně jako před pandemií. To nás velmi těší,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Odraz ode dna

Index očekávání firem si v porovnání s podzimem polepšil o výrazných 21,5 bodu na výsledných -17,9 bodu. „Posun indexu k méně negativním hodnotám není překvapivý. Z řady důvodů, mezi nimiž bych vyzdvihl zejména rozjíždějící se vakcinaci, se konečně zdá být na dohled konec aktuálně největšího strašáku firem – koronavirové pandemie,“ poukazuje Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

Za očekáváním zůstává vývoj v české ekonomice, se kterou vyjádřilo spokojenost jen 22 procent firem a podnikatelů. Ekonomický vývoj řadí respondenti vedle pandemie mezi největší rizika. V jednotlivých oborech se vnímání velmi liší. Zatímco ve stavebnictví nebo finančních službách převyšuje spokojenost třetinovou úroveň, tak v případě ubytovacích a stravovacích služeb nebo u provozovatelů z oblastí kultury, zábavy nebo rekreace je jen v jednotkách procent.

O kupující nemá nouzi společnost ekolo.cz„Poptávka po nových elektrokolech za letošní první čtvrtletí byla navzdory dlouhé zimě a studenému jaru meziročně o 185 procent vyšší. Naše investice jsou z 80 procent směřoványdo zboží, abychom měli pro zákazníky adekvátní nabídku. To je také důvod, proč využíváme flexibilní provozní úvěrování od ČSOB,” uvádí Jakub Ditrich, výkonný ředitel ekolo.cz.

Slovensko hlásí lepší náladu

I slovenský Index očekávání firem přes silné mezičtvrtletní zlepšení zůstal v mínusovém poli na -22,1 bodu. Podobně jako v Česku určuje náladu zejména pandemie a stav ekonomiky, se kterým je spokojeno pouze 18 procent respondentů. „Slovenské firmy s nádejou pozerajú predovšetkým na zlepšenie pandemickej situácie. Prebiehajúca vakcinácia im dáva lepšie vyhliadky do ďalších mesiacov. To by mohlo zlepšiť situáciu na strane dopytu a priniesť svetlo na konci tunela, shrnuje Marek Gábriš, analytik slovenské ČSOB. 

ČSOB krví české ekonomiky

Firmám a podnikatelům začala ČSOB poskytovat odklady splátek úvěrů ještě před moratoriem. Celkem jim bylo loni schváleno 2,5 tisíce žádostí v objemu 16,2 mld. Kč, u leasingu pak 7,6 tisíce odkladů ve výši 5,7 mld. Kč. Žádosti pokračovaly i po skončení moratoria, ale bylo jich výrazně méně. Schválený objem financování s podporou programů COVID loni činil 12,5 mld. Kč. Z programu Covid III bylo podpořeno 824 podnikatelů v objemu 6,6 mld. Kč. V průběhu května by měl být spuštěn program Covid Invest.

ČSOB doporučuje firmám využívat nástroje na minimalizaci tržních rizik, tedy kurzová, úroková a komoditní zajištění, a kompletní pojištění odpovědnosti při přerušení provozu. Pro firmy obchodující v zahraniční je k dispozici digitální tržiště Trade Club pokrývající 190 států, což představuje 98 procent globálního mezinárodního obchodu. Cenným zdrojem informací je také portál www.pruvodcepodnikanim.cz. 

Index očekávání firem je unikátní projekt ČSOB, pomocí kterého lze sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů v oblastech poptávky, investic a rozsahu podnikání v ČR a na Slovensku. Základem projektu je průzkum agentury Datank, kterého se zúčastnilo od března do dubna přes 400 respondentů z různých oborů po celém Česku. Index očekávání firem může nabývat hodnot v rozmezí +100 až -100 bodů. Plusové pole znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus.

Zdroj: Automakers.cz