Antigenní testy jako možnost prevence proti šíření SARS-CoV-2 – doplnění

Vážení členové Autoklastru,

V návaznosti na zaslanou informaci k antigenním testům (viz Newsletter ZDE) a následné četné dotazy Vám posíláme upřesňující informace k testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2 pomocí antigenních testů:

PROČ provádět antigenní testy

 • diagnostika infekčního onemocnění založená na detekci antigenu, jenž je specifický pro dané infekční onemocnění poskytuje výhodu rychlosti testu (výsledek do 15 min) snadnosti provedení (udržení kvality výsledků nicméně vyžaduje aplikaci proškoleným personálem) a relativně nízké ceny (do 150 Kč na test)
 • nevýhodou testu je nižší citlivost (uváděná většinou v rozmezí 85 % až 95 %)
 • tento způsob testování je aktivní a rychlou prevencí šíření uvnitř firmy a může být využito také pro dobrovolné testování jako benefit pro zaměstnance

KOHO je vhodné testovat

 • zaměstnance zařazené do klíčové infrastruktury firmy (např. vedení firmy, klíčoví specialisté, manažeři, dispečink, atd.).
 • zaměstnance cestující do ciziny (mohou být rovněž vybaveni testy pro případ „sebetestování“)
 • účastníky mítinků/setkání se speciálním zájmem (zasedání představenstva, klíčových manažerů, před důležitou návštěvou atp…)
 • zaměstnance, kteří se dostali do kontaktu s nákazou ve druhé linii (kontakt kontaktu s nakaženým) – tedy osoby, kterým dle obecných pravidel není nařízené testování KHS

Vzhledem k faktu, že velmi přísná opatření platná ve vašich firmách omezují rozšíření viru uvnitř firmy a k přenosu nákazy dochází většinově mimo pracovní dobu, nemá plošné testování všech zaměstnanců příliš smysl a bylo by event. vhodné jak doplňková metoda pouze za předpokladu celoplošného testování na úrovni státu. Jakožto nejefektivnější opatření vůči šíření viru se nadále ukazuje striktní vymáhání dodržování zvýšených hygienických opatření a nošení správně nasazených roušek.

KDO testy provádí

 • antigenní test může provést prakticky kdokoliv. Správně provedený stěr z nosohltanu je největším úskalím pro správné provedení testu, proto silně doporučujeme, aby testy prováděla osoba s alespoň středoškolským zdravotnickým vzděláním či osoba určená jako zdravotník ve vaší firmě
 • osoba provádějící odběr by měla mít ochranné prostředky (skafandr, rukavice, respirátor, štít…), které budou využívány v souladu s danými pravidly (častá výměna, likvidace atp.)

JAK testování probíhá

 • odběr vzorku probíhá stejně jako u klasických PCR testů – je zavedena odběrová tyčinka k provedení stěru z nosohltanu
 • ta se následně ponoří do roztoku ve zkumavce (je součástí balení)
 • po předepsané době (cca 5 min) se roztok pipetou (je součástí zkumavky) kápne na detekční tyčinku, výsledek testu je znám po cca 10-15 minutách
 • celé vybavení včetně velmi jednoduchého návodu je součástí každého balení

DISTRIBUCE testů v ČR

 • obdobné testy dnes nabízí více firem (Abbott, Johnson&Johnson, Avenir), byť z hlediska jednotkové ceny se aktuálně jeví jako nejvýhodnější nabídka firmy Abbott
 • pro objednávky a více dotazů se obracejte přímo na výrobce emailem: objednavky@abbott.com případně využijte kontaktní formulář na webu firmy zde >>> (byli jsme ujištěni, že je formulář funkční)

Zdroj: AutoSAP